Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cios w grupę „fakturową”

Data publikacji 28.03.2024

Kolejne 7 osób zatrzymanych przez CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. W całym śledztwie występuje już ponad 75 podejrzanych, którzy mogli wygenerować straty Skarbu Państwa na blisko 60 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przeprowadzili kolejną realizację wymierzoną w przestępczość podatkową. Postępowanie jest prowadzone od 2022 roku.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zajmowała się obrotem dokumentacją księgową, wystawioną na fikcyjne usługi i pozorny zakup towarów. Takie faktury pozwalały generować koszty uzyskania przychodu, co następnie umożliwiało występowanie do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT lub obniżanie w nieuprawniony sposób należności podatkowych. W całej sprawie występuje już ponad 75 podejrzanych, którzy mogli wygenerować straty Skarbu Państwa na około 60 mln zł. W śledztwie zabezpieczono mienie podejrzanych warte około 16 mln zł.

W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego, zatrzymując kolejne 7 osób. Mundurowi przeszukali ich miejsca zamieszkania i nieruchomości przez nich użytkowane zabezpieczając dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą teraz poddane szczegółowej analizie. Zatrzymani to przedsiębiorcy podejrzani o udział w obrocie fakturowym, którzy mogli spowodować straty budżetowe na ponad 2 mln zł.

Zarzuty przedstawione w zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT.

Śledztwo jest cały czas rozwojowe.

(CBŚP / kc)

Powrót na górę strony