Aktualności

Międzynarodowa współpraca w zakresie przeciwdziałania przestępstwom o podłożu seksualnym wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej – projekt SOTERIA

Data publikacji 28.03.2024

W dniach 25-28 marca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się cykl szkoleń zorganizowanych przez Interpol w ramach Projektu Soteria, przy ścisłej współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) oraz wsparciu koordynacyjnemu ze strony Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Cykl dwóch dwudniowych warsztatów dla trenerów z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec osób poszukujących pomocy humanitarnej, skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć z doskonalenia zawodowego w Policji, Straży Granicznej oraz w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Podczas zajęć przekazano między innymi wiedzę z zakresu zdobywania i utrzymywania uwagi słuchaczy, skutecznych prezentacji i emisji głosu oraz wykorzystywania różnych rodzajów metod szkoleniowych w kontekście dynamiki grupy. W warsztatach łącznie udział wzięło około 30 trenerów. Szkolenia trenerskie pozwolą na dalsze propagowanie tej inicjatywy, kaskadowo na terenie poszczególnych garnizonów.

W inauguracji warsztatów szkoleniowych udział wzięli insp. Tomasz Rylski - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Dydaktycznych, podinsp. Michał Hoszcz - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, Pani Livia Styp-Rekowska - Szefowa Misji IOM w Polsce, Pani Christine Goyer - Zastępca Przedstawiciela UNHCR w Polsce oraz Miriam Longo z Sekretariatu Generalnego Interpolu.

Przedsięwzięcie było wynikiem ponad roku wspólnych działań Policji, Interpolu, UNHCR oraz IOM na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej. Współpraca została zapoczątkowana w grudniu 2022 roku. Od tego czasu przeprowadzono liczne konsultacje w zakresie potrzeb szkoleniowych oraz programu szkoleniowego.

(BMWP KGP)

  • notes i długopis ma stole
  • uczestnicy warsztatów szkoleniowych
  • uczestnicy warsztatów szkoleniowych
  • uczestnicy warsztatów szkoleniowych
Powrót na górę strony