Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy uczcili pamięć poległych policjantów

Data publikacji 28.03.2024

Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich policjantów i pracowników Policji złożył kwiaty przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” oraz Tablicą Pamięci w siedzibie KGP. Szefowi polskiej Policji towarzyszyli nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Irena Zając. To wyraz hołdu pamięci wszystkim poległym policjantom, złożony z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Dziś, 28 marca Komendant Główny Policji wspólnie z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło - Przewodniczącym Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając - Prezesem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, złożyli kwiaty przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP oraz przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska”.

W ten sposób oddali hołd i uczcili pamięć naszych kolegów, którzy oddali życie na służbie i do końca wypełnili swoją policyjną przysięgę. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji.

(kc BKS KGP / zdj. K. Chrzanowski Gazeta Policyjna)

  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając
  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając przed obeliskiem
  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając przed obeliskiem
  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając przed obeliskiem
  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając składają kwiaty przed Tablicą Pamięci
  • Komendant Główny Policji z nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło oraz mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając składają kwiaty przed Tablicą Pamięci
Powrót na górę strony