Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 03.04.2024

40 nowych policjantów złożyło wczoraj (2.04.2024 r.) ślubowanie. Słowa roty młodzi funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Uroczystość zgromadziła w sali konferencyjnej komendy liczne grono rodzin składających ślubowanie policjantów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."


Słowa roty ślubowania wybrzmiały we wtorek (02.04.2024 r.) powtarzane przez nowo przyjętych do służby policjantów za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim.

- Gratuluję decyzji o wstąpieniu do Policji. To formacja o ponad 100-letniej historii i tradycji oraz o bez mała 100-tysięcznej rzeszy już służących. Formacja, która stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. A nade wszystko chroniąca życie, zdrowie i mienie obywateli. Świadomy wybór służby, a nie pracy, to duże wyzwanie. Życie w samodyscyplinie i z odpowiedzialnością już nie tylko za samego siebie, ale również za innych. Służba ta wiąże się z dbałością o słabszych i skrzywdzonych, odwagą, siłą i konsekwencją w działaniu wobec sprawców przestępstw i wykroczeń, chęcią niesienia pomocy innym nawet narażając własne życie. Te cechy w sobie rozwijajcie!(…).

Tymi słowami zwrócił się do składających ślubowanie inspektor Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Następnie głos zabrał obecny na uroczystości Pierwszy Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Piotr Hemmerling:

- Chciałbym serdecznie pogratulować, w imieniu administracji rządowej, którą reprezentuję, decyzji, którą podjęliście wstępując w szeregi policji. To ważna życiowa decyzja, której konsekwencje będziecie ponosili przez całe zawodowe życie. To na pewno niełatwa decyzja, ale wierzę, że kierowaliście się najszczytniejszymi ideałami – pomocy bliźniemu (…).

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski, który powiedział:

- (…) Będziecie się spotykali z tą trudną stroną życia, brutalną. Będziecie świadkami zła. Ważne jest, byście potrafili zachować się właściwie w tym wszystkim czego doświadczycie. Byście nie ulegli temu złu, by te ideały, które są dzisiaj w waszych sercach przetrwały. Żeby tak się stało, to nie możecie spocząć na laurach. Musicie w sobie budować wrażliwość, moc i siłę. I te trzeba w sobie już teraz wypracowywać (…).

Czterdziestu nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu. I tak: sześciu do Bydgoszczy, ośmiu do Torunia, czterech do Grudziądza, po trzech do Inowrocławia i Nakła, po dwóch do Włocławka, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Sępólna Krajeńskiego, Świecia, Żnina i Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz po jednym do Aleksandrowa Kujawskiego i Mogilna.

Uroczystość ślubowania była także doskonałą okazją do wręczenie rozkazów  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o mianowaniu na stanowiska nowych naczelników Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i dowódców. Rozkazy te odebrali: naczelnik i zastępca Sztabu Policji, Wydziału Techniki Operacyjnej, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, a także dowódca i zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Składającym ślubowanie policjantom życzymy zapału do kształcenia, samodoskonalenia i wytrwałości podczas szkolenia, a awansowanym oficerom gratulujemy!

 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • kapelan przemawia do policjantów
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
 • uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów z udziałem między innymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji
Powrót na górę strony