Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej

Data publikacji 15.04.2024

Złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Poświęconym Pomordowanym Policjantom II RP została uczczona dziś 84. rocznica zbrodni katyńskiej i pomordowanych przez NKWD polskich oficerów. Hołd ofiarom złożył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik.

Uroczyste składanie wieńca pod pomnikiem pomordowanych funkcjonariuszy w Miednoju i innych miejscach w czasie Drugiej Wojny Światowej na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, których wzięto do niewoli lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 roku, zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, to jest terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 roku do Związku Sowieckiego.

Policjanci z asysty honorowej przy pomniku ofiar funkcjonariuszy z czasów Drugiej Wojny Światowej

Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i Policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani bezimiennie w masowych dołach cmentarnych.

Uroczyste składanie wieńca po pomnikiem pomordowanych funkcjonariuszy w Miednoju i innych miejscach w czasie Drugiej Wojny Światowej na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Sama zbrodnia przez wiele lat była obiektem mistyfikacji prowadzonej przez władze sowieckie. Bohaterowie, którzy oddali życie na służbie, walcząc o wolną i niezawisłą Polskę, nie mieli należnego im miejsca w historii, a ich rodziny - informacji o losie najbliższych.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Lubelskiego oddają honor zamordowanym funkcjonariuszom

Dla uczczenia 84. rocznicy tej zbrodni dziś przed Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie pod Pomnikiem Poświęconym Pomordowanym Policjantom II RP hołd ofiarom złożył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego nadkomisarz Andrzej Wójcik.

pomnik ofiar funkcjonariuszy z czasów Drugiej Wojny Światowej a przed nim złożona wiązanka

podkomisarz Kamil Karbowniczek

  • Uroczyste składanie wieńca po pomnikiem pomordowanych funkcjonariuszy w Miednoju i innych miejscach w czasie Drugiej Wojny Światowej na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  • policjant oddaje honor przed pomnikiem
  • Policjanci z asysty honorowej przy pomniku ofiar funkcjonariuszy z czasów Drugiej Wojny Światowej
Powrót na górę strony