Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci

Data publikacji 17.04.2024

To święto, które ma zwrócić uwagę na dramat dzieci wykorzystywanych do niewolniczej pracy. Data 16 kwietnia nie jest przypadkowa. Upamiętnia Iqbala Masiha - chłopca z Pakistanu, którego w wieku 4 lat ojciec sprzedał do pracy do fabryki dywanów. Udało mu się uciec po 6 latach, a jego działalność przyczyniła się do uwolnienia 3 tysięcy dzieci.

Według danych UNICEF nawet 150 mln dzieci na świecie w wieku od 5 do 14 lat jest zmuszane do pracy. Małoletni nie chodzą do szkoły, nie bawią się, nie są też objęte odpowiednią opieką. Pracują w warunkach, które szkodzą ich zdrowiu i życiu. Ponad połowa z nich przez długie godziny wykonuje najgorsze formy pracy, często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. Pracują w kopalniach, gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, a także w rolnictwie. Dziewczynki są często sprzedawane do domów publicznych, a chłopcy rekrutowani do sił zbrojnych. Służą jako przemytnicy, a nierzadko i niewolnicy. Szacuje się, że 11,3 mln dziewcząt na świecie jest zmuszanych do niewolniczej służby w gospodarstwach domowych.

We wtorek, 16 kwietnia 2024 roku Ośrodek Badań Handlu Ludźmi WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium pt. Dlaczego ciągle musimy obchodzić Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci?, na którym głos zabrali:

  • Pan dr Łukasz Wieczorek, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi WNPiSM UW,
  • Pani Emily Martinez Roca, Sekretarz ds. Praw Człowieka, Ambasada USA w Warszawie, z referatem pt.: U.S. Diplomatic efforts to monitor and combat child trafficking,
  • Pani red. Magdalena Gwóźdź, Reporterka TVN Discovery Polska, która odwołując się do swoich dziennikarskich doświadczeń, wygłosiła referat pt. Dziecko niewolnik – ofiara ludzi czy systemu?,
  • nadkom. Monika Matyjewicz radca Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP która wygłosiła referat pt. Modus operandi działania sprawców handlu dziećmi – studium przypadku.

Spotkanie było okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, a także ożywionej dyskusji poruszającej szeroko pojętą problematykę handlu ludźmi w Polsce i na świecie.

(Biuro Kryminalne KGP / kc)

  • stoły, nad nimi tablica z prezentacją
  • stoły, nad nimi tablica z prezentacją
  • stoły, nad nimi tablica z prezentacją. z przodu kobieta opowiada
  • zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony