Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 24.04.2024

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się spotkanie robocze poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Głównym tematem spotkania była międzynarodowa współpraca na wypadek zamknięcia tunelu zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji słowackiej.

Gospodarzem spotkania był Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu młodszy inspektor Jerzy Bujok. W spotkaniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinspektor Krzysztof Stankiewicz, Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Kamil Bułakowski, przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego Prezydium Korpusu Policji Słowackiej w osobach Mateja Kasuba, Michala Svrcek, Dusana Knotek, a także Naczelnicy z Wydziału Ruchu Drogowego żywieckiej komendy Policji wraz z policjantami zarówno z Żywca, jak i Komendy Wojewódzkiej.

Kierowcom samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony doskonale znana jest sytuacja tymczasowego zamknięcia tunelu, czy to po polskiej, czy słowackiej stronie. Zamknięcie tunelu, czy to na skutek zdarzenia drogowego, czy też prac technicznych powoduje, że cały ruch kołowy kierowany jest na trasy alternatywne. Sytuacja taka rodzi wiele problemów, ponieważ trasy te mają niewystarczającą przepustowość i nieodpowiedni stan z punktu widzenia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

Strona słowacka opracowała projekt tymczasowego oznakowania drogi w celu zapewnienia bezpiecznego zawracania jadących z Polski pojazdów na terenie Słowacji. Takie rozwiązanie jest jednak uciążliwe dla kierowców.

Spotkanie poświęcone było właśnie wypracowaniu procedur odpowiednio wcześniejszego informowania się stron Polskiej i Słowackiej oraz odpowiedniego oznakowania, tak, że na wypadek zamknięcia któregoś z tuneli, pojazdy byłyby zawracane jeszcze na terytorium Polski. Zapobiegłoby to niepotrzebnemu wjeżdżaniu pojazdów na teren Słowacji, z którego i tak są zawracane. Takie rozwiązanie poprawiłoby płynność ruchu, a co za tym idzie bezpieczeństwo.  

W czasie spotkania wypracowano wstępne rozwiązania korzystne dla kierowców obu państw. Wkrótce kolejne spotkanie, na które zaproszeni również zostaną przedstawiciele Policji czeskiej.

(KWP w Katowicach / kp)

Powrót na górę strony