Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona przyrody i przestrzeganie prawa to nasza wspólna odpowiedzialność

Data publikacji 06.05.2024

W związku z wystąpieniem Ministra Klimatu i Środowiska sygnalizującym nasilenie w ostatnim czasie zjawiska kłusownictwa przypominamy, że zgodnie art. 53 Prawa łowieckiego ta nielegalna praktyka łowiecka zabijania, chwytania lub ścigania zwierzyny oraz łowienia ryb z naruszeniem obowiązującego prawa bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu, w Polsce jest przestępstwem i jest surowo karana. Za naruszenie prawa łowieckiego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Co więcej, nawet samo posiadanie, wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa jest uznawane za przestępstwo i podlega surowym karom pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności.

Pomimo że kłusownictwo w Polsce jest surowo karane, Policja wciąż odnotowuje różne przypadki naruszające Ustawę Prawo łowieckie. W 2023 roku w naszym kraju stwierdzono 342 przestępstwa z Ustawy Prawo łowieckie. To o 56 przestępstw stwierdzonych więcej niż w roku 2022. 

Kłusownictwo czyni szkodę o przeróżnych aspektach. Oprócz faktu, że jest przestępstwem i ma negatywny wpływ na gospodarkę łowiecką, należy pamiętać o tym, że np. zwierzęta schwytane we wnyki umierają w długim cierpieniu. Z kolei nielegalnie zdobyte i nieprzebadane mięso może być przyczyną wielu chorób.

Policjanci przestrzegają wszystkich amatorów nielegalnie zdobytej dziczyzny! Strażnicy leśni i łowieccy wobec zjawiska kłusownictwa wspomagają się technicznymi środkami w postaci kamer oraz fotopułapek, które mogą rejestrować moment zakładania sideł czy wnyków, przejeżdżania samochodem po lesie i oddawania strzałów do zwierzyny. Wobec zaawansowanych technologii należy liczyć się z tym, że proceder ten nie pozostanie bezkarny.

Pamiętajmy, że kłusownictwo nie kończy się na nielegalnym polowaniu na zwierzynę leśną, a obejmuje także kłusownictwo wodne, czyli nielegalne działania związane z połowem ryb lub innych organizmów wodnych w sposób naruszający obowiązujące przepisy.

Przykładowe sprawy zatrzymań kłusowników:

Zarzuty zakładania urządzeń przeznaczonych do chwytania i nielegalnego pozyskania zwierzyny za pomocą nielegalnych urządzeń usłyszeli zatrzymani na gorącym uczynku 46-latka i 50-latek z powiatu grodziskiego. Można rzec, że wpadli we własne sidła, bo przyłapani zostali, w momencie gdy kontrolowali pozostawione wcześniej wnyki. Grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jaworzniccy policjanci zatrzymali 69-letniego mieszkańca Jaworzna, który przetrzymywał na swojej posesji bez zezwolenia ptaki objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz sidła służące do kłusownictwa. Tego samego dnia mężczyźnie przedstawiono zarzuty za posiadanie dzikich ptaków z gatunku Szczygła oraz Makolągwy oraz narzędzi do kłusownictwa. W myśl ustawy o prawie łowieckim grozi za to do 5 lat więzienia.

Trzech mężczyzn, mieszkańców gminy Skołyszyn, zostało zatrzymanych i trafiło do policyjnego aresztu. Odpowiedzą za kłusownictwo. Policjanci zabezpieczyli broń oraz truchło sarny. Zatrzymani złożyli wyjaśnienia i przyznali się do winy. Teraz grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na terenie leśnym w Kaletach, w czasie ochronnym, weszli w posiadanie łani jelenia szlachetnego. Sprawcy trafili do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszeli łącznie 4 zarzuty. Prokurator objął ich policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Zakładał wnyki w lesie, a na swojej posesji miał narzędzia do wytwarzania następnych. 65-letni kłusownik wpadł w ręce wyszkowskich policjantów. Zgodnie z prawem łowieckim grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z komendy w Rawie Mazowieckiej zabezpieczyli 16 sztuk jednostek broni, kusze, łuk, bełty, noże oraz ponad półtora tysiąca sztuk amunicji od dwóch myśliwych, którzy nielegalnie dokonali odstrzału zwierzyny leśnej. Jeden z nich zabrał ze sobą swojego 14-letniego syna oraz znajomego, którzy mieli pomóc w zabraniu truchła z pola.

Pakoscy policjanci rozliczyli za nielegalny połów zatrzymanego 43-letniego mieszkańca gminy. Łowił za pomocą sieci, na tak zwany wór holenderski. Usłyszał zarzuty.

Pamiętajmy, że ochrona przyrody i przestrzeganie prawa to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego przypominamy, że zgodnie z art. 42 ust.2 i 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) podczas polowania indywidualnego uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:

- legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego, której wzór jest określony uchwałą 61/2016 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 grudnia 2016 r. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców wymienionych w art. 42 a ust.1 i art.43 ust.1 ustawy Prawo łowieckie. 

Wzór legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego:

wzór legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego

- pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania (legitymacja posiadacza broni z wpisaną bronią łowiecką, albo legitymacja posiadacza broni bez wpisu posiadanej broni łowieckiej w przypadku jej użyczenia albo świadectwo broni i legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w przypadku broni koła łowieckiego w związku z odstrzałem sanitarnym albo Europejska Karta Broni Palnej lub zgoda konsula i zaproszenie na polowanie), jeżeli wykonuje polowanie za pomocą broni przeznaczonej do celów łowieckich,

- zezwolenie ministra właściwego do spraw środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych,
- pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, którego wzór określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 r., Nr 61, poz.548 z późn. zm.).

W przypadku pozyskania tuszy zwierzyny grubej (dzika, jelenia, daniela, muflona, sarny) myśliwy jest zobowiązany do odnotowania tego faktu w posiadanym upoważnieniu przed jej transportem.

W przypadku wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na podstawie przepisów z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) – myśliwy zobowiązany jest posiadać przy sobie takie same dokumenty, jak przy wykonywaniu polowania indywidualnego, przy czym nie jest zobowiązany do wpisu o pozyskaniu dzika do posiadanego upoważnienia przed jego transportem, tak jak w przypadku polowania indywidualnego. 

(mw BKS KGP)

 • zatrzymany prowadzony przez policjantów
  Foto: KPP w Kościanie
 • zabezpieczony nielegalny sprzęt w bagażniku auta
  Foto: KPP w Kościanie
 • wnyki i pułapki na zwierzynę zastawione w lesie
  Foto: KPP w Kościanie
 • wnyki i pułapki na zwierzynę zastawione w lesie
  Foto: KPP w Kościanie
 • zabezpieczone wnyki i pułapki na zwierzynę
  Foto: KPP w Kościanie
 • zabezpieczone wnyki i pułapki na zwierzynę
  Foto: KPP w Kościanie
 • pułapka na ptaki
  Foto: KMP w Jaworznie
 • Klatka z ptakiem chronionym nielegalnie odłowionym
  Foto: KMP w Jaworznie
 • Klatka z ptakiem chronionym nielegalnie odłowionym
  Foto: KMP w Jaworznie
 • zabezpieczona broń
  Foto: KPP Jasło
 • Wnyki rozwieszone na drzewach w lesie
  Foto: KPP w Wyszkowie
 • Wnyki rozwieszone na drzewach w lesie
  Foto: KPP w Wyszkowie
 • Wnyki rozwieszone na drzewach w lesie
  Foto: KPP w Wyszkowie
 • zabezpieczona jednostka broni
  Foto: KPP w Rawie Mazowieckiej
 • sieć kłusownicza z rybami, tzw. wór holenderski
  Foto: KPP w Inowrocławiu
Powrót na górę strony