Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Bezpieczeństwo lokalne tematem międzynarodowej konferencji

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozpoczęła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pod nazwą "Bezpieczeństwo lokalne wyrazem wielostronnej współpracy". Konferencja objęta została patronatem honorowym przez Wojewodę Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości poprawy bezpieczeństwa lokalnego poprzez budowanie szerokiej platformy współpracy jak i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. W roli ekspertów wystąpią uznane autorytety świata nauki, a także praktycy posiadający bogate doświadczenie w tym zakresie, czyli przedstawiciele samorządów oraz instytucji policyjnych zarówno z Polski jak i innych krajów Unii Europejskiej, gdzie szeroka współpraca na rzecz bezpieczeństwa ma długoletnią tradycję (np. Holandia, czy Wielka Brytania).

Konferencji towarzyszyć będzie kampania informacyjna mająca na celu ugruntowanie w świadomości mieszkańców województwa lubelskiego potrzeby współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W trakcie konferencji chcemy również zwrócić uwagę policjantów na potrzebę utrzymywania partnerskich stosunków z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami społecznymi. Natomiast samorządy pragniemy zainteresować kształtowaniem tzw. bezpiecznych przestrzeni oraz możliwościami pozyskiwania dofinansowywanie ze środków Unii Europejskiej na działania służące poprawie bezpieczeństwa lokalnego.

Powrót na górę strony