Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w szeregach polskiej Policji

Data publikacji 07.05.2024

Szeregi polskiej Policji zasilili nowo przyjęci funkcjonariusze. Wczoraj we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 37 nowo przyjętych policjantów. Dziś w siedzibie KWP w Kielcach ślubowanie złożyło 29 nowo przyjętych policjantów. W garnizonie warmińsko-mazurskim 15 nowo przyjętych policjantów ślubowało „służyć wiernie Narodowi”. W Krakowie odbyło się ślubowanie 77 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Również dziś szeregi podkarpackiej Policji zasiliło 43 nowych funkcjonariuszy, a do pomorskiego garnizonu dołączyło ich 36. Szeregi zachodniopomorskiej Policji zasiliło 43 kolejnych policjantów. Wszystkim ślubującym serdecznie gratulujemy!

Wrocław

Wczoraj, z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego, 37 nowo przyjętych policjantów odebrało akty ślubowania. Komendant w swoim przemówieniu życzył nowym policjantom dużo zdrowia i wytrwałości oraz samorealizacji i spełnienia zawodowego na dalszym etapie pracy w naszej formacji.

W podobnym tonie wybrzmiały gratulacje i życzenia z ust Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego asp. szt. Roman Buczkowski. Kilka słów wsparcia duchowego wygłosili Kapelani Dolnośląskiej Policji ks. kanonik Stanisław Stelmaszek oraz Prawosławny ks. mitrat Grzegorz Cebulski. Wśród zaproszonych gości, którzy przekazali słowa otuchy dla naszych funkcjonariuszy byli też I Wicewojewoda Piotr Kozdrowicki oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Pan Bartłomiej Bajak.

Kolejne przyjęcia policjantów zostały zaplanowane na lipiec, wrzesień, październik oraz grudzień 2024 roku, więc serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się już teraz z warunkami służby w naszej formacji.

Więcej►

 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania. Komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu gratuluje policjantom
 • Nowi funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania. Grupa policjantów pozuje do zdjęcia

Kielce

Dziś w siedzibie KWP w Kielcach w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz w asyście insp. Zbigniewa Nowaka dowódca uroczystości nadkom. Rafał Wydrzyński złożył stosowny meldunek, rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczył Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z 29 przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz. Następnie wiceszef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji oraz wręczył im legitymacje służbowe. Wicewojewoda wręczył zasady etyki zawodowej. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił kapelan ks. podporucznik Paweł Kowalski.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą, aby zasilić szeregi Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Więcej►

 • policjanci w szeregu w trakcie ślubowania
 • policjanci w szeregu w trakcie ślubowania i inni uczestnicy uroczystości
 • policjanci i inni uczestnicy uroczystości
 • policjanci w szeregu w trakcie ślubowania
 • policjanci w szeregu w trakcie ślubowania
 • zdjęcie grupowe uczestników uroczystości

Olsztyn

W uroczystej atmosferze, przed swoimi bliskimi i nowymi przełożonymi – tak 15 nowo przyjętych policjantów ślubowało „służyć wiernie Narodowi”. Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji zasiliło grono 4 policjantek i 13 policjantów. Wszyscy po ślubowaniu rozpoczną kurs w policyjnej szkole, a po jego ukończeniu będą pomagać i chronić podczas służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

To jeden z najważniejszych dni w policyjnej karierze. Początek drogi, która kształtuje charakter, pozwala zdobyć nowe umiejętności, daje satysfakcję z realizacji zadań i niesienia pomocy innym. Aktualnie na Warmii i Mazurach służbę pełni ponad 3300 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach, w komendzie wojewódzkiej, komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach.

Grono warmińsko-mazurskich policjantów zasiliła grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy: 4 policjantki i 13 policjantów, którzy dziś w obecności swoich bliskich i nowych przełożonych uroczyście ślubowali „służyć wiernie Narodowi”. Słowa roty ślubowania powtórzyli za swoim nowym szefem, czyli insp. Mirosławem Elszkowskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Było to drugie w 2024 roku ślubowanie policjantów z Warmii i Mazur. Nowo przyjęci funkcjonariusze najbliższe miesiące spędzą w szkole Policji, gdzie przejdą szkolenie podstawowe, na którym większość z nich po raz pierwszy przejdzie tak zaawansowane szkolenie m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi broni palnej, technik i taktyk podejmowania interwencji. Po pozytywnym zakończeniu tego szkolenia zasilą szeregi Oddziału Prewencji Policji, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Elblągu, komend powiatowych w Iławie, Gołdapi, Kętrzynie, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Piszu i Szczytnie.

Więcej►

 • policjanci w trakcie uroczystości
 • policjanci w trakcie uroczystości
 • policjanci w trakcie uroczystości
 • policjanci w trakcie uroczystości
 • policjanci w trakcie uroczystości
 • policjanci w trakcie uroczystości

Kraków

W siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 77 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tej uroczystości młodym adeptom sztuki policyjnej towarzyszyli zaproszeni goście: m.in. Krzysztof Jan Klęczar Wojewoda Małopolski oraz rodziny ślubujących policjantów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie insp. Piotrowi Morajce przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Insp. Piotr Morajko odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Teraz adeptów czeka szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Po zakończonym szkoleniu policjanci powrócą do swoich jednostek, gdzie będą pełnić codzienną służbę. 8 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 13 nowych funkcjonariuszy. 8 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, Miechowie, Wadowicach, Wieliczce i Zakopanem zyska po 2 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Bochni i Proszowicach  trafi po 1 funkcjonariuszu, do KPP w Krakowie, Olkuszu, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej 3 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie zyska 7 nowych policjantów, a KPP w Gorlicach 4 adeptów sztuki policyjnej.

To 2 przyjęcie do Policji w 2024 roku. W 2024 roku Małopolska Policja planuje jeszcze 4 nabory w szeregi Policji.

Więcej►

 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania

Rzeszów

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po raz kolejny w tym roku, wybrzmiały słowa policyjnej roty ślubowania. Podczas uroczystej zbiórki, nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie, biorąc na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną misją. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie Podkarpacia.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk. W uroczystości wzięli udział także: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, komendanci miejscy i powiatowi z terenu Podkarpacia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz policyjnych organizacji związkowych. Tekst modlitwy policjanta odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

Szef podkarpackiej Policji przywitał nowych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Podczas wystąpienia pogratulował im podjętej decyzji wstąpienia do tej formacji. Przypomniał o istocie wypowiedzianych słów roty ślubowania oraz o wartościach, którymi powinni kierować się policjanci stojący na straży bezpieczeństwa. Życzył wytrwałości, dobrego zdrowia i powodzenia w realizacji służbowych planów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną teraz kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, by potem pełnić służbę w swoich macierzystych jednostkach.

Więcej►

 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze policji w trakcie uroczystości ślubowania

Gdańsk

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" – przysięgało 36 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Młodzi adepci w szkole Policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych województwa pomorskiego.

Więcej►

 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie ślubowania

Szczecin

Dziś na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Szeregi zachodniopomorskiej Policji zasiliło właśnie 43 kolejnych policjantów.

Witając nowych policjantów insp. Szymon Sędzik pogratulował im wyboru formacji i życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do służenia społeczności, a także satysfakcji z wybranej drogi zawodowej. Podkreślił, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna, ale daje dużo satysfakcji. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin.

Po odbyciu przeszkolenia podstawowego nowi policjanci rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych, gdzie będą dbać o nasze bezpieczeństwo.

Od początku 2024 r. w szeregi zachodniopomorskiego garnizonu wstąpiło 91 policjantów. Kolejne przyjęcia w 2024 r. planowane są w terminach: 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia.

Dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendzie miejskiej i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Więcej►

 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania
 • funkcjonariusze w trakcie uroczystości ślubowania

 

Chcesz służyć w polskiej Policji? Ruszyła nowa strona praca.policja.pl, na której dowiesz się więcej o zawodzie policjanta oraz uzyskasz szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym.

Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń! Uruchomiono także specjalną infolinię 477 210 997 dla kandydatów do służby w Policji. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

 

Powrót na górę strony