Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólny Polsko - Niemiecki Zespół Policyjny Gubin/Guben wzorem dla innych jednostek Policji

Data publikacji 17.05.2024

Działalność Wspólnego Polsko - Niemieckiego Zespołu Policyjnego Gubin/Guben znana jest bardzo dobrze policjantom i mieszkańcom przygranicznych miast. Są oni także wzorem do naśladowania dla innych jednostek Policji, którzy w swoich rejonach chcą tworzyć takie zespołu. W ostatnim czasie wiedzą i doświadczeniem dzielili się z policjantami Prezydium Policji w Neubrandenburg oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, podczas kilkudniowych praktyk odbywających się na terenie Gubina i Guben.

Wspólny Polsko - Niemiecki Zespół Policyjny Gubin/Guben funkcjonuje na terenie województwa lubuskiego od 2020 roku. Przez pierwsze lata projektu, policjanci biorący w nim udział szkolili się w zakresie znajomości przepisów prawa, języka obcego, a także różnic kulturowych, jakie obowiązują na terenie Niemiec i Polski. Celem projektu było podniesienie współpracy instytucjonalnej policji niemieckiej i polskiej w obszarze przygranicznym, a w szczególności w Gubinie i Guben, zwiększenie skuteczności w zwalczaniu przestępczości oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ich szybkość działania oraz skuteczność w realizacji powierzonych zadań przyniosła efekty, dlatego też stali się wzorem do naśladowania dla innych. Informacja o bardzo dobrej działalności polsko-niemieckich patroli dotarła do policjantów z Holandii, Francji i Belgii, którzy zainteresowani stworzeniem u siebie takich zespołów, w czerwcu ubiegłego roku wizytowali w krośnieńskiej komendzie , by przyjrzeć się pracy naszego zespołu. Ponadto Wspólny Polsko-Niemiecki Zespół Policyjny Gubin/Guben posłużył jako wzór dla Prezydium Policji w Neubrandenburg oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie ma powstać Wspólny Polsko -Niemiecki Zespół Policyjny Heringsdorf- Świnoujście. We wtorek (14 maja) policjanci należący do tego zespołu przyjechali do Komisariatu Policji w Guben, gdzie swoją siedzibę ma Wspólny Polsko - Niemiecki Zespół Policyjny Gubin/Guben, by rozpocząć kilkudniowe praktyki (14-17 maja). W uroczystym rozpoczęciu przedsięwzięcia udział wzięli Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie nadkomisarz Marcin Jakubczak oraz koordynator zespołu Torsten Roch ze Sztabu Dyrekcji Policji Brandeburgia Południe. Podczas spotkania przedstawiona została geneza powstania zespołu, założenia, a także zadania, jakie zostały postawione funkcjonariuszom. Następnie uczestnicy praktyk obejrzeli wyposażenie, jakim dysponuje zespół Gubin/Guben podczas codziennej służby. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Podzieleni na trzy zespołu policjanci pełnili służbę na terenie przygranicznych miast Gubin/Guben w patrolach pieszych, rowerowych i z wykorzystaniem radiowozu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, funkcjonariusze mogli nie tylko przyjrzeć się pracy Zespołu Gubin/Guben, ale przede wszystkim uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania co do funkcjonowania zespołu. Jesteśmy przekonani, że zawiązana współpraca będzie kontynuowana, a kolejne spotkania będą czasem wymiany doświadczeń z działalności obu zespołów.


komisarz Justyna Kulka
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Przedstawiciele służb na rowerach służbowych
  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Policjanci w trakcie spotkania
  • Wspólny patrol, przedstawicieli służb
  • Przedstawiciele służb mundurowych
Powrót na górę strony