Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie podoficerskie dla funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego

Data publikacji 21.05.2024

W poniedziałek na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęły się pilotażowe szkolenia zawodowe podoficerskie.

Kadra dydaktyczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu realizuje kurs podoficerski dla 48 funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego, który będzie trwał 15 dni (120 godzin). Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawa człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy domowej. Oprócz wykładów zostały uwzględnione również ćwiczenia z instruktorami strzelań policyjnych, a także instruktorami taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem medycznym. Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Policjanci dzięki uczestnictwu w zajęciach będą mogli zdobyć kolejną dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków służbowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz należytą starannością. Dodatkowe zaliczenie kursu umożliwi policjantom awans w stopniu policyjnym, da im motywację do dalszego samokształcenia się i rozwoju osobistego. Dzięki doświadczeniu zawodowym i wiedzy zdobytej podczas pełnionej służbie w różnych komórkach policyjnych opiekunowie kursu podoficerskiego: podkom. Tomasz Łabys oraz sierż. szt. Adam Wrzesień z Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a także pozostali wykładowcy służą życzliwą pomocą i dołożą wszelkich starań by rozwiązać pojawiające się pytania oraz problemy, z którymi policjanci spotykają się w codziennej służbie.

Uczestnikom życzymy powodzenia i owocnej nauki!

(KWP w Radomiu / mw)

  • zbliżenie na rękaw policjanta z naszywką Centrum Szkolenia Policji, z tyłu widoczni policjanci
  • oficer przemawia do zebranych policjantów
  • umundurowany oficer ściska dłoń zebranym policjantom
  • oficer przemawia do zebranych policjantów
  • zebrani policjanci siedzą za stołami, przemawia do nich oficer
  • zebrani policjanci siedzą za stołami, przemawia do nich oficer
Powrót na górę strony