Aktualności

Rusza akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Data publikacji 10.06.2024

W dniu 10 czerwca 2024 r. na plaży w Sielpi Wielkiej odbyła się inauguracja ósmej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Organizatorem imprezy był Wydział Prewencji KWP w Kielcach, zaś jej współorganizatorem Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Jej bezpośrednimi adresatami są osoby przebywające nad wodą - zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Natomiast adresatami pośrednimi są zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz ośrodki wypoczynkowe).

Podczas festynu adresowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz mieszkańców z terenu miasta i gminy Końskie i okolic zaplanowano pokazy umiejętności i współdziałania służb i instytucji, m.in.: pokaz akcji ratunkowej na wodzie oraz inscenizację udzielania pomocy osobie tonącej z wykorzystaniem sprzętu wodnego CONCEPT, motorówką SPORTYACHT wraz z instruktażem udzielania pierwszej pomocy (policjanci z Nieetatowych Zespołów Wodnych w KPP Końskie i KMP Kielce, OPP w Kielcach, SPKP oraz z WOPR Kielce i 10 Świętokrzyskiej Brygady Terytorialnej), tresury i posłuszeństwa policyjnych psów służbowych (przewodnicy psów służbowych KPP Sandomierz, KPP Skarżysko-Kam., KPP Ostrowiec Św. i Służby Ochrony Kolei), pokaz karate z udziałem dzieci przygotowany przez Konecki Klub Karate Kyokushin, pokaz taktyki i techniki interwencji policyjnych oraz wspólne tańczenie ZUMBY.

W inauguracji uczestniczyli m.in.: Pan Michał Skotnicki Wicewojewoda Świętokrzyski, Pan insp. Piotr Kulesza Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP, Pan insp. Tomasz Jarosz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Pan Piotr Łojek Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pani Małgorzata Łakomiec Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pani Agnieszka Kuś Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Pan Krzysztof Obratański Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

W czasie imprezy przeprowadzono liczne działania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne, w tym wystawienie stoisk profilaktycznych, a także organizację konkursów z nagrodami dla uczestników. Stoiska profilaktyczne wystawili: Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Powiatowa Policji w Końskich. Również zaproszeni partnerzy przygotowali stoiska profilaktyczne: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta i Gminy Końskie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Końskich, Straż Miejska w Końskich, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, Inspekcja Transportu Drogowego w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Żandarmeria Wojskowa w Kielcach, Służba Ochrony Kolei w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Terytorialna w Kielcach, Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA, Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Kielcach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Nadleśnictwo Barycz, Radoszyce i Stąporków, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Koła Gospodyń Wiejskich w Przybyszowych, Modliszewicach i Wincentowie.

W trakcie festynu w strugach ulewnego deszczu policjanci i Partnerzy przypominali uczestnikom o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, wręczali także dzieciom związane z tym różnego rodzaju materiały profilaktyczne.

Najmłodszym uczestnikom bardzo podobały się przygotowane i przeprowadzone atrakcyjne pokazy umiejętności służb ratownictwa wodnego, zademonstrowane działania policji wodnej oraz pokazy tresury służbowych psów policyjnych. Popularnością cieszyły się zorganizowane konkursy z nagrodami oraz inne formy oddziaływań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, a także promocyjnych.

Działania w ramach akcji prowadzone będą na terenie całego kraju do końca września br., z uwzględnieniem w szczególności obszarów mających na swoim terenie akweny, w tym miejsca niestrzeżone, zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli.

W dniu 10 czerwca 2024 r., na potrzeby akcji, wystartowała także strona internetowa: Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, do której można również uzyskać dostęp po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Na stronie dostępne są między innymi: materiały informacyjno-edukacyjne, relacje z przebiegu akcji na terenie kraju, przydatne linki i pliki do pobrania oraz harmonogramy działań realizowanych w ramach akcji przez jednostki organizacyjne Policji w całym kraju. 

Zachęcamy wszystkich do systematycznego odwiedzania jej w trakcie trwającego sezonu letniego.

(BP KGP/dk)

 

Powrót na górę strony