Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z delegatami z Armenii z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 12.06.2024

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przyjął w Komendzie Głównej Policji przedstawicieli armeńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przyjął w Komendzie Głównej Policji przedstawicieli armeńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Wizyta w Polsce armeńskiej delegacji – zorganizowana z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - wpisuje się w trwające w tym kraju procesy związane z reformą resortu spraw wewnętrznych. Wiodącym motywem spotkania była organizacja i sposób funkcjonowania służby prewencji w Polsce oraz wymiana doświadczeń.

Spotkanie w Komendzie Głównej Policji, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 roku było okazją do zaprezentowania struktury organizacyjnej polskiej Policji oraz najważniejszych zadań przez nią realizowanych, w szczególności w obszarze zapobiegania przestępczości oraz profilaktyki społecznej.

W tym kontekście podkreślona została rola i znaczenie służby dzielnicowych oraz nowych narzędzi komunikacji ze społeczeństwem (portal „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”). Przedstawiono metody współpracy z mediami na przykładzie konkretnych akcji społecznych, problematykę przeciwdziałania przemocy domowej, a także debatę społeczną jako skuteczną formę komunikacji Policji ze społeczeństwem. Zaprezentowano również wybrane działania profilaktyczne realizowane przez Policję.

W spektrum poruszonych tematów znalazły się między innymi kwestie dotyczące międzynarodowej współpracy Policji, w tym konwoje i patrole międzynarodowe, a także zadania realizowane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podkreślił doniosłe znaczenie bliskich więzi pomiędzy Policją a społeczeństwem obywatelskim. Dodał, że kształtowanie opartych na dialogu więzi pomiędzy Policją a społeczeństwem jest jednym z najważniejszych filarów ogólnego poczucia bezpieczeństwa.

Biorący udział w spotkaniu zgodnie podkreślili znaczenie międzynarodowej współpracy, dzięki której możliwa jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk.

Obok Zastępcy Szefa polskiej Policji w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Biura Prewencji KGP, przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także Członkini Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

(BMWP KGP)

  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z delegatami z Armenii z wizytą w Komendzie Głównej Policji
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z delegatami z Armenii z wizytą w Komendzie Głównej Policji
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z delegatami z Armenii z wizytą w Komendzie Głównej Policji
Powrót na górę strony