Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Prodziekanem Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu w New Haven

Data publikacji 13.06.2024

W dniu 13 czerwca 2024 roku w Komendzie Głównej Policji gościł Pan David Schroeder, Prodziekan Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu w New Haven. Z przedstawicielem tej amerykańskiej uczelni spotkał się Komendant Główny Policji, insp. Marek Boroń.

Początki Uniwersytetu New Haven sięgają 1920 roku. Dziś, przeszło 8 tysięcy studentów tej uczelni, może pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z szerokiej oferty ponad 100 zróżnicowanych programów naukowych, w tym także związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 

To ostatnie stanowi domenę Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych tej amerykańskiej uczelni. Prawo, zarządzanie kryzysowe, cyberprzestępczość, technika kryminalistyczna, techniki dochodzeniowo-śledcze, przestępczość ekonomiczna i narkotykowa – to tylko niektóre możliwe kierunki studiów oferowanych w ramach Wydziału. Do prowadzenia zajęć uczelnia angażuje wykładowców posiadających umiejętności zdobyte w trakcie służby, zarówno w policjach lokalnych, jak i na szczeblu federalnym, a także w Federalnym Biurze Śledczym (FBI) oraz Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). 

Wielu absolwentów tych kierunków wykorzystuje zdobyte w trakcie studiów doświadczenia oraz umiejętności w dalszej pracy zawodowej, wstępując w szeregi sił policyjnych, wojskowych oraz amerykańskich agencji rządowych związanych z ochroną bezpieczeństwa.

Polska Policja oraz Uniwersytet w New Haven od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie wymiany myśli szkoleniowej, doświadczeń oraz dobrych praktyk. Pan David Schroeder – prodziekan Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu 
w New Haven – od samego początku aktywnie uczestniczy we wzajemnej współpracy, będąc jednocześnie jej zaangażowanym promotorem.

Jego kolejna wizyta w Polsce stanowiła okazję do spotkania z Komendantem Głównym Policji, insp. Markiem Boroniem oraz rozmowy na temat kontynuacji i rozwoju długofalowej współpracy międzyinstytucjonalnej. 

W trakcie spotkania poruszona została także kwestia aktualnych wyzwań stojących przed organami ścigania na świecie oraz nowoczesnych metod wychodzenia im naprzeciw. W tym kontekście wspomniane zostały nowoczesne technologie, a także narzędzia analizy ryzyk 
i zjawisk przestępczych. Nie zabrakło także miejsca na omówienie roli i znaczenia sztucznej inteligencji w policyjnej służbie.

Komendant Główny Policji, insp. Marek Boroń, nawiązał również do toczącej się wojny w Ukrainie, której konsekwencje będą miały realny wpływ na kształtowanie zjawisk przestępczych w przyszłości. Wspomniał także o zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz związanych z tym priorytetach w obszarze bezpieczeństwa. 

Szef polskiej Policji oraz jego gość podsumowali dotychczasową współpracę oraz podziękowali sobie za realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Obie strony wyraziły także otwartość oraz wolę dalszego umacniania i rozwoju wzajemnych kontaktów.

(BMWP KGP / kc)

Powrót na górę strony