Aktualności

Zmiana na stanowisku szefa śląskiego garnizonu Policji

Data publikacji 20.06.2024

Dziś w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość związana z pożegnaniem insp. dr. Tomasza Michułki, który dotychczas pełnił funkcję szefa śląskiego garnizonu. Za kilka godzin oficjalnie obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach został insp. Mariusz Krzystyniak, który wcześniej piastował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Śląscy Policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją pożegnali Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora doktora Tomasza Michułkę, który kierował śląskim garnizonem Policji od lutego br., a dziś objął stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecna była Katarzyna Błaszczyk – Domańska Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Maciej Stachura Sekretarz Miasta Katowice, Jakub Cema Prokurator Regionalny w Katowicach oraz inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza śląskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku i wprowadzenia sztandaru KWP w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło pożegnanie ze sztandarem przez dotychczasowego szefa śląskiej jednostki insp. dr. Tomasza Michułkę.

Pan Komendant podziękował wszystkim zgromadzonym za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców woj śląskiego: „To był dla mnie wyjątkowy czas. Chciałbym Wam podziękować za to, że przyjęliście mnie tutaj przyjaźnie, że mnie wspieraliście, że mogłem na Was liczyć. Na Śląsku jest wszystko w jak najlepszym porządku. Ludzie są pracowici, zaangażowani, oddani służbie... I taki obraz śląskiego garnizonu pozostanie w mojej pamięci”. Na koniec zwrócił się do policjantów i pracowników słowami: „To był dla mnie zaszczyt współpracować z Państwem. To w dużej mierze Wasza zasługa, że dzisiaj zostanę powołany na tak zaszczytne stanowisko”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy nieustającego pasma sukcesów.

Od dzisiaj nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach został inspektor Mariusz Krzystyniak, który dotychczas pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego łódzkiego garnizonu. Uroczyste wprowadzenie nastąpi jutro o godz. 14.00. Zapraszamy przedstawicieli mediów do sali kolumnowej KWP w Katowicch na godz. 13.45.

Inspektor dr Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu .
Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Służbę rozpoczął 15 lutego 1995 roku na stanowisku aplikanta Wydziału Operacyjno- Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Łódź-Górna, gdzie pracował w pionie kryminalnym. Od 2000 roku pełnił funkcje Kierownika Sekcji oraz Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi, a następnie Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu Policji w Łodzi. W 2005 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, a po trzech latach stanął na jego czele jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego. W lutym 2014 roku powołany został na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, a w 2015 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W 2016 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, zaś w grudniu 2019 roku został mianowany na Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP. Z dniem 2 lutego 2024 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Przyznane odznaczenia:
- Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę;
- Złota Odznaka Zasłużony Policjant;
- Medal Pro Patria.

 • Policjant w umundurowaniu wyjściowym trzyma Sztandar KWP w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Policjant w umundurowaniu wyjściowym stoi przy mikrofonie, obok stoją dwaj inni umundurowani policjanci
 • Zaproszeni goście i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Pocztem Sztandarowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przed Pocztem Sztandarowym
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach całuje Sztandar KWP w Katowicach
 • Zaproszeni goście i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjant gra na trąbce
 • Umundurowany policjant trzyma w ręku policyjną szablę
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach stoi przy mikrofonie
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach stoi przy mównicy, obok stoją dwaj Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach stoi przy mównicy
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach stoi przy mównicy
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Poczet Sztandarowy KWP w Katowicach
 • Poczet sztandarowy KWP w Katowicach
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach otrzymuje pamiątkowy obraz od swoich zastępców
 • Pamiątkowy obraz dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Pamiątkowy adres dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Pamiątkowa szabla dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Pamiątkowa szabla dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoimi Zastępcami
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach otrzymuje w gratulacje od przedstawiciela straży pożarnej
 • Zaproszeni goście i policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w szeregu
 • Zaproszeni goście stoją w szeregu
 • Zaproszeni goście stoją w szeregu
 • Policjanci w umundurowaniu wyjściowym stoją w czterech szeregach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisuje pamiątkową księgę
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisuje pamiątkową księgę
Powrót na górę strony