Aktualności

Zmiany kadrowe w Policji

Data publikacji 21.06.2024

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 15 czerwca 2024 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji:

 • insp. Krzysztofa KOTA – pozostającego w dyspozycji Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Komendant Główny Policji z dniem 17 czerwca 2024 r. powołał na stanowisko:

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Mariusza KRYSZKOWSKIEGO  – pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
 • Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta FRĄCKOWIAKA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Komendant Główny Policji z dniem 17 czerwca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu:

 • insp. Norbertowi KURENDZIE – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Komendant Główny Policji z dniem 18 czerwca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile:

 • insp. Marcinowi SAPUNOWI – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Główny Policji z dniem 19 czerwca 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie:

 • mł. insp. Monikę PORWISZ – adiunkta Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Prorektora do spraw Rozwoju Akademii Policji w Szczytnie, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 20 czerwca 2024 r. powołał na stanowisko:

 • I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana KUSTERA – Zastępcę Komendanta Głównego Policji
 • Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Tomasza MICHUŁKĘ – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza KRZYSTYNIAKA – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 20 czerwca 2024 r. wyznaczył na stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie:

 • insp. Agatę MALASIŃSKĄ-NAGÓRNY – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Komendant Główny Policji z dniem 20 czerwca 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

 • insp. Arkadiuszowi SYLWESTRZAKOWI – I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
Powrót na górę strony