Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Bezpieczeństwo lokalne wyrazem wielostronnej współpracy

Główna rozgrywka, której stawką jest bezpieczeństwo obywateli odbywa się na poziomie lokalnym. Jej bohaterami są dzielnicowy, kurator sądowy, pracownik pomocy społecznej, wolontariusz i inne osoby, dla których nadrzędnym motorem działania jest potrzeba niesienia pomocy ludziom. To na tym poziomie muszą być zawierane koalicje, które będą w stanie zdefiniować i rozwiązywać problem, w taki sposób, aby wyeliminować w jak największym zakresie konieczność podejmowania działań o charakterze interwencyjnym. "Chronić i służyć społeczeństwu" to misja, którą wszystkie służby publiczne, a przede wszystkim Policja, powinny wpisać w swoje strategie działania.

Powyższe sugestie zostały wczoraj poruszone przez zaproszonych prelegentów na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Komendę Wojewódzka Policji w Lublinie pod nazwą "Bezpieczeństwo lokalne wyrazem wielostronnej współpracy". Obok już znanych zagadnień pojawił się temat, który dotychczas był omawiany w wąskim gronie specjalistów, a mianowicie wśród architektów i niektórych policjantów. Mowa tutaj o projektowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej. Choć podjęcie działań, w tym zakresie, nie daje 100% gwarancji sukcesu to należy podkreślić, że zaniedbania w tej dziedzinie, zawsze determinują wzrost zagrożenia przestępczością i w znacznym stopniu wpływają na jakość życia obywateli.

Wystąpienia naszych gości zagranicznych, utwierdziły nas w tym, że znajdujemy się na właściwej drodze, ale cel, do którego dążymy jest wciąż odległy. Wartym po raz kolejny podkreślenia jest fakt, że sukces działań z zakresu przeciwdziałania przestępczości zależy w największym stopniu od zaangażowania i profesjonalizmu osób, które je podejmują.

Dzisiaj drugi dzień konferencji, podczas którego wygłoszone zostaną kolejne interesujące referaty.
Powrót na górę strony