Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy coraz bezpieczniejsi

Data publikacji 18.08.2006

Na początku sierpnia OBOP przeprowadził badanie poczucia bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. 70 proc. dorosłych Polaków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w okolicy swego miejsca zamieszkania. Tylko 28 proc. respondentów odpowiedziało że podczas takich spacerów nie czuje się bezpiecznie.

Polacy coraz bezpieczniejsiPolacy czują się coraz bezpieczniej. Na początku sierpnia OBOP (3.08 – 7.08), przeprowadził na zlecenie miesięcznika "Policja 997" badanie poczucia bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. 70 proc. dorosłych Polaków (powyżej 15 roku życia) stwierdziło, że czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w okolicy swego miejsca zamieszkania. Tylko 28 proc. respondentów odpowiedziało że nie czuje się bezpiecznie podczas takich spacerów. Jest to najlepszy wynik od początku funkcjonowania Policji (1990 roku).

CZY CZUJE SIĘ PAN(I) BEZPIECZNIE SPACERUJĄC W SWOJEJ OKOLICY PO ZMROKU?

 

Badania TNS OBOP

Czuję się:

III‘94

IX.’94

IV’95

V’97

III’98

XI’99

IV’00

IV’01

VIII’02

BEZPIECZNIE

44%

48%

50%

52%

52%

51%

50%

54%

55%

NIEBEZPIECZNIE

55%

51%

49%

47%

47%

48%

48%

44%

44%

Trudno powiedzieć

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

1%


 

Badania TNS OBOP dla Policji

Czuję się:

X.’02

V.’03

XI/XII.’03

VI.’04

XI.’04

XI.’05

III.’06

VIII.’06

BEZPIECZNIE

56%

65%

62%

61%

62%

63%

68%

70%

NIEBEZPIECZNIE

42%

33%

36%

37%

36%

35%

30%

28%

Trudno powiedzieć

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Wykres nr 1. Czy czuje się pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?
(oceny w latach 1994-2006)

Powrót na górę strony