Nowy rektor WSPol - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy rektor WSPol

Data publikacji 30.08.2006

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył na wakujące stanowisko rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego. WSPol w Szczytnie od 1 października 2006 r. stanie się – w myśl ustawy o szkolnictwie wyższym – uczelnią otwartą dla studentów cywilnych.

Szkoła zajmie się kształceniem wyższej kadry kierowniczej polskiej policji (studium menedżerskie dla kandydatów na stanowiska komendantów wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz oficerów policji).

Kazimierz Szwajcowski ma 55 lat. W latach 2001-2003 był szefem Centralnego Biura Śledczego, później komendantem wojewódzkim w Katowicach. Gdy pełnił tę funkcję odnotowano znaczący spadek przestępczości.

Powrót na górę strony
Polska Policja