Policja wyszła z krzaków - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja wyszła z krzaków

Data publikacji 31.08.2006

Przyczyną blisko 40 proc. wypadków, w których giną ludzie jest nadmierna prędkość. Ten stan rzeczy zmienią nowe metody pracy policji ruchu drogowego, której dzialania skoncentrują się na aktywnych i dynamicznych kontrolach z wykorzystaniem wideorejestratorów i fotoradarów.

Rocznie na polskich drogach ginie około 5,5 tysiąca osób, a ponad 60 tysięcy zostaje rannych. Przyczyną blisko 40 proc. wypadków, w których giną ludzie jest nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków jazdy. Do 1/3 wszystkich wypadków dochodzi z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących.

W każdych 100 wypadkach ginie w Polsce 9 osób. W krajach Europy Zachodniej około 2-3. Eksperci tłumacząc tę różnicę wskazują na stan dróg. W Europie Zachodniej dzięki rozwiniętej sieci autostrad, dominacji w wielu miastach jezdni z ruchem jednokierunkowym oraz bezkolizyjnym skrzyżowaniom (ronda, wiadukty, „ślimaki”) podstawowym typem wypadku jest tzw. najechanie na pojazd znajdujący się przed kierującym. Natomiast w Polsce dominują wypadki niebezpieczne dla życia i zdrowia kierowcy i pasażerów - zderzenia czołowe oraz uderzenia w bok pojazdu.

Czekając na inwestycje drogowe należy wyeliminować podstawowe przyczyny wypadków: nietrzeźwych kierowców oraz tych, którzy przekraczając dozwoloną prędkość, stwarzają niebezpieczne sytuacje na drodze.

Skutecznym, sprawdzonym w wielu krajach, sposobem wymuszania bezpiecznej prędkości są stacjonarne fotoradary, które można umieszczać w najbardziej niebezpiecznych miejscach oraz nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Polska policja dysponuje 60 fotoradami i 300 słupami, gdzie mogą one zostać umieszczone. Właśnie został sfinalizowany zakup na kolejne 50 fotoradarów oraz kolejne 250 słupów, gdzie będą lokowane – już są przekazywane jednostkom Policji, następne 17 fotoradarów (+ 100 słupów) trafi jeszcze w tym roku do komend i komisariatów. Tym samym każdego dnia pomiar prędkości będzie realizowany przez 120 policyjnych fotoradarów, które mogą zostać rozmieszczane w ponad 600 różnych, najbardziej niebezpiecznych miejscach. Oprócz fotoradarów należących do Policji w ponad 200 punktach mogą być usytuowane fotoradary straży miejskich z różnych miast.

Na podstawie analizy dokonanej na terenie całego kraju w roku 2005, widać zdecydowany spadek wypadków, w miejscach w których zainstalowane były maszty fotoradarów niezależnie od częstotliwości umieszczania w nich urządzeń.

W roku 2005 wydarzyło się w pobliżu tych miejsc (analizowano 1 kilometrowy odcinek) 455 wypadków, w których zginęło 61 osób, a rannych zostało 566. Porównując te dane do roku 2004 w którym rozpoczęło się skuteczne oddziaływanie fotoradarów (instalowanych pod koniec roku 2003 lub w ciągu roku 2004) na kierujących, należy jednoznacznie wskazać na sukces jakim jest uzyskanie spadku liczby wypadków o 355, rannych o 486 osób, ale to co najważniejsze zdecydowanej redukcji osób zabitych o 43 osoby, czyli o 41,3 % spośród wszystkich osób, które zginęły w roku 2004 w tych właśnie miejscach, przed zainstalowaniem fotoradarów.

Najskuteczniejszym narzędziem oddziaływania na kierowców łamiących prawo będą jednak radiowozy nieoznakowane z wideorejestratorami (110 pojazdów w całym kraju, procedura zakupu kolejnych dziesięciu jest realizowana). Każdego dnia, wszystkie tego typu radiowozy ruszą do patrolowania 200 kilometrowego odcinka. W każdym województwie codziennie w ten sposób będzie monitorowanych kilka (3-4) najniebezpieczniejsze trasy ( łącznie w kraju każdego dnia ponad 20 tysięcy km !). Trasy te będą zmieniane. Tym samym oprócz zarejestrowania przekroczenia prędkości policjanci z drogówki mogą udokumentować inne wykroczenia (np. nieprawidłowe wyprzedzanie, przekroczenie linii ciągłej itp.).

Niezależnie od instalowania fotoradarów, intensywnego używania radiowozów z wideorejestratorami (pieniądze na paliwo wyłoży KGP), na drogach w wyraźnie widocznych dla kierowców miejscach (ich spis zostanie umieszczony na policyjnych stronach internetowych – miejsca te mogą w zależności od stanu zagrożenia ulegać zmianom, ale zawsze będą podawane na internetowych stronach Policji) staną policjanci z tradycyjnymi , ręcznymi radarami (ok.1400 sztuk). Ich główne zadaniem będzie jednak kontrola trzeźwość uczestników ruchu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Tym samym ulega likwidacji tzw. policja „krzakowa” – jest to decyzja podyktowana innym, skuteczniejszym sposobem pomiaru prędkości (fotoradary, wideorejestratory), innymi zadaniami prewencyjnymi i represyjnymi dla policjantów z drogówki (kontrola trzeźwości). Jest to także jeden z elementów antykorupcyjnej strategii wewnątrz Policji.

STATYSTYKA:

Liczba wypadków drogowych związanych z przekroczeniem prędkości oraz ofiar:

 

  Wypadki Zabici Ranni
2005 12.108 1.657 17.914
2006 11.440 1.702 16.807
I półrocze 2006 4.787 634 7.043

 

Liczba ujawnionych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości:
2004 r. – 1.020.115
2005r. – 1.146.726
I półrocze 2006 –558.732

Na zlecenie KGP pomiędzy 3 a 8 sierpnia 2006 roku CBOS zapytał Polaków o sposoby poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. 84 proc. badanych jako najskuteczniejszy wskazało kontrolę trzeźwości. Niewiele mniej (72 proc.) ankietowanych wybrało budowę nowych dróg. Na trzecim miejscu respondenci wskazali konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi do wymuszenia bezpiecznej prędkości.

Wykres nr 1. "Które z wymienionych działań mogą mieć Pana(i) zdaniem, największy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi":

 


 

Powrót na górę strony
Polska Policja