Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień bezpieczeństwa na drogach

Data publikacji 14.10.2008

Przejścia dla pieszych to miejsca, w których pieszy powinien bezpiecznie przejść przez jezdnię. Niestety zdarza się, że lekceważący stosunek do przepisów prawa o ruchu drogowym kierujących i samych pieszych powoduje, przyczynia się do wielu tragedii właśnie w tych miejscach. Tylko w ciągu ostatnich 9 miesięcy na drogach województwa świętokrzyskiego doszło do 169 wypadków spowodowanych z winy pieszych. Zginęło w nich 28 osób, a 143 zostały ranne.

Dzisiaj, w kolejnym dniu policyjnej akcji "Tygodnia bezpieczeństwa w naszych miastach" przez cały dzień pod szczególną opieką stróżów prawa znajdują się piesi. Przy najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach wszystkich miast w województwie świętokrzyskim policjanci pilnują bezpieczeństwa przechodniów. W związku z tym funkcjonariusze będą bezwzględnie reagować na wszelkie dostrzeżone nieprawidłowe zachowania zarówno wśród kierujących jak i pieszych. Dzisiejsza akacja ma przyczynić się do promowania bezpiecznych zachowań na drogach wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Niestety, okazuje się, że spośród wszystkich miejsc udostępnionych dla ruchu pieszego najbardziej niebezpieczne są tzw. „zebry”. Tylko w tym roku w przeciągu ostatnich 9 miesięcy na ogólną liczbę 1383 wypadków aż 390 to wypadki z udziałem pieszych – zarówno sprawców jak i poszkodowanych. Jak wynika z policyjnych statystyk miejscami, w których najczęściej dochodzi do wypadków, są przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest lekceważenie przepisów o ruchu drogowym zarówno przez kierowców jak i przez samych przechodniów. Bardzo często bowiem zdarza się, że na wyznaczonym przejściu piesi … czują się zbyt pewnie. Często wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem i tym samym nie dają żadnych szans kierującemu do zatrzymania się.

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien wiedzieć, że samochód jadący z prędkością około 50 km/h potrzebuje aż około 35 metrów do bezpiecznego zatrzymania się. Dlatego też wchodząc na przejście zawsze musimy upewnić się, iż nie spowoduje to zagrożenia w ruchu drogowym. Niestety także na przejściach z sygnalizacją świetlną musimy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Zdarza się, iż kierowcy wjeżdżają na skrzyżowanie przy zapalonym "pomarańczowym świetle". Wówczas niewielkie są szanse, że kierowca dojeżdżając do przejścia nas zauważy i odpowiednio wcześniej rozpocznie hamowanie. Wśród innych „grzechów” najczęściej popełnianych przez pieszych uczestników ruchu drogowego, trzeba wymienić przechodzenie w miejscach niedozwolonych oraz przechodzenie na drugą stronę jezdni przy zapalonym dla pieszych czerwonym świetle. Często zdarza się, że tak bardzo nam się śpieszy, że zamiast spokojnie przechodzić przez jednię wbiegamy wprost pod samochód. Kierowcy równie często co piesi mają na sumieniu poważne przewinienia. Do najpoważniejszych możemy zaliczyć omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem czy też niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych, zwłaszcza w miejscach dużego nasilenia ruchu pieszych.

Kilka rad, o których każdy powinien pamiętać.


PIESZY powinien:
1. Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - czyli najpierw patrzymy w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo,
2. Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych – pamiętajmy, że samochód nie zatrzyma się w miejscu!
3. Nie wchodzić na jezdnię zza tzw. pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody,
4. Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych,
5. Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby,
6. Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a nie tam gdzie "mu to pasuje",
7. Pod żadnym pozorem nie wolno przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego.

Pamiętajmy także, że pieszy, który idzie po lewej stronie jezdni musi ustąpić miejsca pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego. Także pieszy idący po drodze przeznaczonej dla rowerów musi ustąpić miejsca nadjeżdżającym rowerom (nie dotyczy to osób niepełnosprawnych).

KIEROWCA powinien:
1. Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami,
2. Widząc pieszych na chodniku, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi,
3. Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach,
4. Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego,
5. Nie używać sygnałów dźwiękowych, aby wymóc na pieszym szybsze przekraczanie jezdni,
6. Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!
 

Powrót na górę strony