Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy Policji i ŻW

Data publikacji 15.10.2008

Komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu podpisał porozumienie o współpracy z komendantem oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu. Celem jest organizacja i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć służących ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dokument dotyczy współpracy jednostek organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego i terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej w województwie dolnośląskim. Chodzi przede wszystkim o organizację i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć służących ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych, czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych, wymiany informacji, doskonalenia zawodowego, negocjacji i łączności.
 

Powrót na górę strony