Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nieletni w świetle prawa

Data publikacji 16.10.2008

Czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, co to jest czyn karalny, jakie konsekwencje za swoje zachowanie może ponieść nieletni? Na takie pytania odpowiadali policjanci Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego choszczeńskiej komendy podczas spotkania z gimnazjalistami z Krzęcina.

W Zespole Szkół w Krzęcinie policjanci przeprowadzili prelekcje dla uczniów I i II klas gimnazjum. Ponieważ temat spotkania zaproponowany przez młodzież i grono pedagogiczne brzmiał "Nieletni w świetle prawa", funkcjonariusze mówili głównie o zasadach odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, środkach stosowanych przez sąd rodzinny wobec nieletnich oraz odpowiedzialności za przestępstwa związane z narkotykami. Posiłkując się przykładami z życia opowiadali o przestępstwach i wykroczeniach najczęściej popełnianych przez młodych ludzi. Na zakończenie odpowiadali na pytania gimnazjalistów.

Powrót na górę strony