Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dysponują prawie 40 tys. narkotesterów

Data publikacji 21.10.2008

70 tys. narkotesterów Rapid Star w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zakupiła polska Policja. Policjanci otrzymali je w trzecim kwartale zeszłego roku. Do końca września tego roku funkcjonariusze przebadali przy użyciu narkotesterów prawie 33 tysiące kierujących. Dzięki badaniom, policjanci ujawnili 874 osoby, które kierowały pod wpływem środków odurzających.

Sektorowy Program Operacyjny Transport powstał w 1996 roku. Do elementów strategii działania należy m.in. wspieranie nowych rozwiązań technicznych ulepszających pracę policjantów ruchu drogowego.

Jedną z operacji prowadzoną przez TISPOL jest:

"Alkohol i narkotyki"

W związku z wysokim poziomem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze strony nietrzeźwych kierujących oraz kierujących pod wpływem środka podobnie działającego do alkoholu podejmowane działanie zmierza do ograniczenia tego zjawiska. Podstawowym celem operacji jest wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z ruchu drogowego, a przez to zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tą kategorię uczestników ruchu drogowego. Istotnym elementem przedmiotowej operacji jest współpraca z mediami w zakresie informowania o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z kierowania po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków.

W ramach prowadzonych działań (SPOT) polska Policja zakupiła w 2007 roku 70 tys. narkotesterów. Na razie wykorzystano prawie 33 tys. testów. Termin wykorzystania pozostałych upływa w III kwartale 2009 roku.

Powrót na górę strony