Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów

Data publikacji 21.10.2008

Często zdarza się, że kierowcy prywatnych firm przewozowych nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, bywa, że przewożą zbyt dużo osób. Dlatego też policjanci z lubartowskiej drogówki przeprowadzili wzmożone działania kontrolne pod hasłem "Bus". Głównym celem akcji była poprawa stanu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z tych przewozów. Zapowiadane są kolejne takie akcje.

Kierowcy, którzy prywatnymi busami przewożą osoby, bardzo często nie przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Szczególnie przekraczają dopuszczalną prędkość, wyprzedzają w miejscach niedozwolonych lub też przewożą nadmierną ilość pasażerów. Dlatego lubartowscy policjanci przeprowadzili wczoraj na drogach powiatu lubartowskiego, wzmożone działania kontrolne pod hasłem "Bus".

W ramach akcji policjanci z drogówki, kontrolowali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, posiadanie przez kierujących wymaganych dokumentów do prowadzenia i użytkowania pojazdów. Sprawdzali także liczbę miejsc siedzących wpisaną w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym w pojeździe oraz liczbę przewożonych pasażerów. Ponadto policjanci zdecydowanie reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie te będące najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych.

W efekcie akcji policjanci skontrolowali 50 pojazdów, w tym 19 autobusów i busów, ujawnili 25 wykroczeń, za które nałożyli 19 mandatów karnych. W dwóch przypadkach stan techniczny kontrolowanych pojazdów nie pozwalał na ich dalszą jazdę, w związku z czym policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne. Policjanci zapowiadają kolejne akcje mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu lubartowskiego.
 

Powrót na górę strony