Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

77 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

Data publikacji 13.10.2008

Delegacja polskiej Policji, pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji - gen. insp. Andrzeja Matejuka powróciła z Sankt Petersburga, gdzie uczestniczyła w 77 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbyła się w dniach 7-10 października.

W jej składzie byli: podinsp. Rafał Łysakowski – dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Dariusz Drzał – oficer łącznikowy polskiej Policji w Rosji oraz podkom. Piotr Kunat – p.o. Kierownika Sekcji ds. Interpolu BMWP KGP.

W tegorocznej sesji wzięło udział 700 delegatów ze 153 państw członkowskich. Obrady tego najważniejszego gremium Interpolu odbywały się w 85 rocznicę powstania Organizacji. Rangę sesji podniósł fakt, że w imieniu gospodarzy, delegatów witał między innymi sam premier Rosji - Władimir Putin.

Tematem obrad było "wzmocnienie zdolności Interpolu w zakresie prowadzonych śledztw oraz wsparcia operacyjnego i technicznego, udzielanego służbom policji oraz Krajowym Biurom Interpolu krajów członkowskich".

77 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu przyjęła 18 rezolucji, w tym m. in.:

  • rezolucję dotyczącą utworzenia w Sekretariacie Generalnym Interpolu komórki informatycznej ds. zabezpieczania śladów przestępstw komputerowych, która ma służyć pomocą i wsparciem służbom krajów członkowskich w prowadzeniu śledztw dotyczących tego rodzaju przestępstw;
  • rezolucję zachęcającą Krajowe Biura Interpolu do rozważania możliwości szerszego rozpowszechniania informacji, głównie za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej Interpolu, o faktach publikacji czerwonych not za zbiegłymi przestępcami oraz żółtych not za osobami zaginionymi.

Podczas sesji, w poczet członków Interpolu przyjęto przez aklamację państwo Watykan, które było reprezentowane przez Jego Ekscelencję Renato Boccardo - Sekretarza Rządu Państwa Watykan. Organizacja liczy zatem obecnie 187 państw.

W ostatnim dniu obrad odbyły się wybory do Komitetu Wykonawczego Interpolu – drugiego po Zgromadzeniu Ogólnym najwyższego gremium Organizacji, w tym wybory na najwyższe stanowisko – Prezydenta. Ubiegali się o nie przedstawiciele Chile i Singapuru. W wyniku tajnego głosowania Prezydentem, na czteroletnią kadencję, został wybrany Boon Hui KHOO – Komendant Główny Policji Singapuru.

Wybrani zostali także:

  • Wiceprezydent dla regionu Afryki, którym został przedstawiciel Maroko,
  • 2 Delegatów dla regionu Afryki, którymi zostali przedstawiciele Egiptu i Angoli,
  • Delegat dla regionu Ameryk - przedstawicielka Kolumbii,
  • 2 delegatów dla regionu Europy - przedstawiciele Norwegii i Turcji.
Powrót na górę strony