Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny Błękitny Profil - przeciwko uzależnieniom

Data publikacji 26.10.2008

Ponad 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bartoszyckiego oraz 20 nauczycieli wzięło udział w zakończonych wczoraj warsztatach teatralnych zorganizowanych przez bartoszycką policję. Przedsięwzięcie wspierali burmistrzowie i wójtowie całego powiatu. Instruktorzy z Komendy Głównej Policji uczyli najmłodszych oraz ich opiekunów jak tworzyć spektakle profilaktyczno-edukacyjne. Ich prace będzie można obejrzeć podczas przeglądów teatralnych w marcu 2009 roku.

Warsztaty rozpoczęły projekt profilaktyczny pod nazwą I Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych "Błękitny Profil", który w założeniu ma objąć wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja powiatu bartoszyckiego. Każda szkoła, która wyrazi chęć udziału w przeglądzie we własnym zakresie wyłoni jedną grupę teatralną, która od października 2008 do 18 marca 2009 roku przygotuje spektakl profilaktyczny na temat narkomanii, alkoholizmu, przemocy lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W marcu grupy teatralne przed jury zaprezentują swoje dzieła na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach, a współorganizatorami są Wójt Gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie oraz Burmistrzowie Miasta Bartoszyce, Sępopola i Bisztynka.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia niosą uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Podczas przeglądu to uczniowie - aktorzy z poszczególnych szkół w stworzonych przez siebie sztukach teatralnych będą przekazywali rówieśnikom jak szkodliwe są uzależnienia i do czego może prowadzić agresja.

Podczas trzydniowych warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów teatru impresaryjnego działającego przy Gabinecie Komendanta Głównego Policji, bartoszyccy uczniowie wraz z opiekunami poznali podstawy rzemiosła teatralnego. Uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych.

Sądząc po frekwencji oraz niesamowitej dyscyplinie podczas zajęć ponad 250-osobowej grupy młodych ludzi można powiedzieć, że projekt już na początku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Z opinii nauczycieli, wynikało, że takie działania policji są bardzo potrzebne. Tego typu projekty integrują małe środowiska teatralne wskazując dzieciom i młodzieży ciekawe formy spędzania wolnego czasu, zdrowej rywalizacji dalekiej od uzależnień i przemocy.

Powrót na górę strony