Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100 tys. zarzutów w 9 lat - to efekty pracy CBŚ

Data publikacji 25.02.2009

Prawie 100 tysięcy zarzutów karnych dla 34 tysięcy podejrzanych. Likwidacja 129 laboratoriów narkotyków. Na rynek nie trafia ponad 3 tony narkotyków. Zabezpieczone mienie ma wartość ponad 1,7 mld zł. Oto najkrótsza charakterystyka 9 lat skuteczności Centralnego Biura Śledczego KGP.

Trochę historii
Rok 2000 jest przełomowym dla zwalczania zorganizowanej przestępczości w Polsce. 15 kwietnia tego roku komendant główny Policji powołuje Centralne Biuro Śledcze komendy głównej Policji. Nowa struktura powstaje z połączenia Biura do walki z przestępczością zorganizowaną i Biura do spraw narkotyków. Stworzenie nowego, jednego „organizmu” było konieczne z uwagi na ten sam przedmiot zainteresowania, czyli gangi, których liderzy i członkowie popełniają najgroźniejsze przestępstwa. Oba biura korzystały w swojej pracy z identycznych instrumentów prawnych (świadek koronny, zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana), oba korzystały z agentury w najgroźniejszych grupach przestępczych.
Centralne Biuro Śledcze postawiło sobie za zadanie skutecznie zwalczać największe gangi zajmujące się przestępczością typowo kryminalną (terror, nielegalna broń i materiały wybuchowe, haracze, fałszowanie pieniędzy itp.) jak też przestępczością narkotykową (produkcja, handel, przemyt narkotyków). Powstały również w CBŚ wyspecjalizowane komórki zwalczające przestępczość ekonomiczną (korupcja, pranie pieniędzy, afery bankowe, giełdowe, wyłudzanie odszkodowań itp.).
W momencie powołania Centralnego Biura Śledczego pracowało w nim 1350 policjantów. Obecnie komórka ta liczy 1800 funkcjonariuszy.

Historii ciąg dalszy…
Od momentu powołania Centralnego Biura Śledczego minęło prawie 9 lat. Ponad 34 tys. podejrzanym przedstawiono 99 tysięcy zarzutów karnych. Co trzeci spośród podejrzanych usłyszał zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 930 osób – kierowania taką grupą. Policjanci zlikwidowali 129 wytwórni narkotyków syntetycznych, zabezpieczyli ponad 1,5 tony amfetaminy, prawie 680 kg heroiny, ponad tonę marihuany i kokainy.

 

2008 - wyniki pracy Centralnego Biura Śledczego w ujęciu statystycznym:

Zainteresowaniem objęto prawie 4,9 tys. osób działających w 425 grupach przestępczych, w tym 385 polskich i 37 międzynarodowych.
Zidentyfikowano 342 liderów kierujących polskimi grupami przestępczymi oraz 40 liderów innych grup. Rozbito łącznie 159 grup przestępczych, w tym 150 polskich

CBŚ prowadziło 1931 postępowań przygotowawczych w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych, w tym:
• 539 o charakterze kryminalnym – 40 - zabójstwa, 24 - zorganizowana kradzież pojazdów, 18 – fałszerstwa środków płatniczych, 90 – rozboje i wymuszenie rozbójnicze, 9 – handel ludźmi, 35 – handel bronią, amunicja i materiałami wybuchowymi
• 700 o charakterze ekonomicznym – 40 – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 90 – z kodeksu karnego skarbowego, 123 - pranie pieniędzy, 93 – korupcja
• 547 0 charakterze narkotykowym – m.in. o przemyt, dystrybucję i produkcję narkotyków

Policjanci zatrzymali 3198 osób. Liczba podejrzanych wyniosła 4817 osób, którym łącznie przedstawiono 15 862 zarzutów karnych, w tym
• 1575 osobom o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (1614 zarzutów)
• 152 osobom – kierowanie grupą przestępczą (154 zarzuty)

Zabezpieczono mienie o wartości prawie 170 mln. zł. oraz odzyskano o wartości ponad 26 mln. zł.

Zlikwidowano dwie duże fabryki papierosów, policjanci zabezpieczyli prawie 77 mln. papierosów i prawie 11 ton krajanki tytoniowej pochodzących z przemytu i likwidowanych nielegalnych fabryk. Zabezpieczono także prawie 165 tys. litrów spirytusu.

Funkcjonariusze CBŚ zlikwidowali 15 laboratoriów narkotyków syntetycznych łącznie odebrali przestępcom ponad 730 kg narkotyków, w tym:
• 225,7 kg amfetaminy
• 75,1 kg haszyszu
• 76,7 kg heroiny
• 23,5 kg kokainy
• 195,9 kg marihuany
• ponad pół miliona sztuk ekstazy
• 121 sztuk LSD
• 19 litrów BMK
Uniemożliwiono międzynarodowej grupie przestępczej wprowadzenie na teren Polski 4 ton haszyszu.

Odnotowano 39 przypadków eksplozji spowodowanych użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych, z których 20 nosiło cechy aktów terroru kryminalnego. Ujawniono i rozbrojono pod różnymi obiektami 24 urządzenia wybuchowe. Ujawniono także 16 atrap. Śmierć w wyniku eksplozji poniosły 4 osoby (3 w wyniku zamach, 1 – wynik manipulowania przy niewybuchach i niewypałach), 27 osób odniosło rany (6 – zamachy, 5 – próby detonacji, 6 – wytwarzanie i odzyskiwanie materiałów wybuchowych, 5 – konstruowania urządzeń wybuchowych, 5 – wypadki i samobójstwo). Zatrzymano 338 podejrzanych o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi.

Policjanci zabezpieczyli ponad 3 tony różnego rodzaju materiałów wybuchowych (najwięcej trotylu – prawie 2,9 tony) oraz 26 samodziałowych urządzeń wybuchowych. Zabezpieczono także m.in. 154 szt. granatów, prawie 9 tys. zapalników, detonatorów, spłonek, prawie 54 kg prochu czarnego

W przypadku co trzeciego fałszywego alarmu bombowego (spośród 583) policjanci wykryli jego sprawców.

Zabezpieczono także 401 sztuk broni palnej, prawie 48 tys. sztuk amunicji. Przestępcom odebrano 1.035 różnego rodzaju niewybuchów.

Powrót na górę strony