Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Włoch w Szczyrku

Data publikacji 18.02.2009

Przez najbliższe trzy dni śląscy policjanci będą gościć u siebie przedstawicieli Centrum Wyszkolenia Alpejskiego z Moenie we Włoszech. Wizyta związana jest z projektem szkolenia zawodowego dla policjantów pełniących służbę w rejonach górskich. Dyrektor włoskiego ośrodka, wraz z jednym z instruktorów, spotka się z policjantami w środę i piątek w Szczyrku. Natomiast w czwartek nasi goście odwiedzą Szkołę Policji w Katowicach w związku z obchodami 10-lecia tej placówki.

Stale rosnąca liczba turystów na polskich stokach narciarskich wymusza poszukiwanie rozwiązań, które poprawiłyby stan bezpieczeństwa w naszych górach. W tym celu śląscy policjanci kilka lat temu trafili aż do... Włoch. W działającym tam od 1956 roku ośrodku szkoleniowym CAA Moena Polizia di Stato 200 instruktorów i wykładowców stale przygotowuje funkcjonariuszy do pełnienia służby w górach. Stróże prawa z Polski brali wówczas udział w szkoleniach z technik: wspinaczkowych, alpinistycznych, ratowniczych i narciarskich. Kurs przygotowujący do pełnienia służby w górach ma na celu przekazanie policjantom wiedzy z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, obowiązujących przepisów i procedur, tzw. prawa górskiego (krajowego i regionalnego), przepisów szczegółowych regulujących funkcjonowanie infrastruktury i urządzeń działających na stokach narciarskich oraz umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i lawin.
 

Ciekawostką może być wzmianka we włoskim dzienniku "Corriere Alpi", który – po wizycie polskich policjantów na szkoleniu we Włoszech – napisał: "Delegacja policjantów przybywa z kraju, którego narciarze powodują najwięcej wypadków". Faktycznie, przybywający do Włoch narciarze z Polski co roku są sprawcami blisko 1000 zdarzeń, mających związek z niebezpiecznymi zachowaniami, przede wszystkim z nieprzestrzeganiem dekalogu FIS i niską kulturą narciarską turystów z Polski.
 

Rozwój nowych sportów górskich w polskich warunkach powoduje drastyczny wzrost zagrożeń i – co się z tym wiąże – notoryczne naruszanie prawa, którego sankcjonowanie jest w takich warunkach bardzo dyskusyjne. W chwili obecnej brakuje jednoznacznych uregulowań prawnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w górach i regulujących zakres odpowiedzialności właścicieli wyciągów, samych użytkowników tras narciarskich oraz amatorów innych sportów. Z tymi problemami śląscy policjanci zmagają się codziennie podczas służby na stokach narciarskich. Swoją skuteczność będą poprawiać, doskonaląc umiejętności w ramach programu dydaktycznego, finansowanego z funduszy europejskich, przewidzianego na lata 2009-2010.

Dyrektor włoskiego ośrodka, wraz z jednym z instruktorów, spotka się z policjantami w środę i piątek w Szczyrku. Natomiast w czwartek nasi goście odwiedzą Szkołę Policji w Katowicach w związku z obchodami 10-lecia tej placówki. W tych dniach, w miarę możliwości wynikających z programu wizyty, nasi goście będą do dyspozycji dziennikarzy.

Powrót na górę strony