Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczny Senior"

Data publikacji 18.02.2009

Na spotkaniu ze słuchaczami Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku łódzcy policjanci zainicjowali projekt profilaktyczny skierowany do seniorów.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych funkcjonariusze komendy miejskiej Policji w Łodzi, w ramach programu prewencyjnego "Razem tworzymy bezpieczną Łódź", przygotowali projekt profilaktyczny "Bezpieczny Senior". Projekt zainicjowany został spotkaniem policjantów ze słuchaczami Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Spotkanie odbyło się 16 lutego w audytorium Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya i wzięło w nim udział około 300 słuchaczy. Policjanci przedstawili prezentację dotyczącą bezpieczeństwa osób starszych zatytułowaną "Podstawy profilaktyki wiktymologicznej, czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa". Zwrócono także uwagę na zagrożenia, na które najczęściej mogą być narażone osoby starsze oraz możliwości zapobiegania im. Omówiono metody działania przestępców oraz sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Projekt "Bezpieczny Senior" przygotowano z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach. Celem przedsięwzięcia jest także zaktywizowanie środowiska seniorów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym między innymi poprzez tworzenie grup osiedlowych, wspólnot sąsiedzkich. Dlatego w spotkaniu ze słuchaczami Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli także udział przedstawiciele wydziału prewencji komendy wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy zaprezentowali założenia projektu aktywizacji środowisk lokalnych "Wspólne Osiedla" jednocześnie zachęcając słuchaczy do udziału w jego realizacji.

 

Powrót na górę strony