Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 19.02.2009

Od 23 do 27 lutego 2009 roku na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach prowadzonej akcji w komendach Policji, sądach i prokuraturach dyżurować będą policjanci, sędziowie oraz prokuratorzy.

Podczas tej akcji wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, będą mogły uzyskać fachową pomoc i informację związaną z przestępczością, jak również poznać prawa przysługujące ofierze przestępstwa.

Policja świętokrzyska, jak co roku, weźmie czynny udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Policjanci podczas dyżurów będą m.in. udzielać indywidualnych porad zgłaszającym się mieszkańcom. W Kielcach od 23 do 27 lutego 2009 r. w godz. 8.00-10.00 i 13.00-15.00 dyżur telefoniczny dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego (pod nr 041 3492009) pełnić będzie pełnomocnik komendanta wojewódzkiego w Kielcach ds. ochrony praw człowieka nadkom. Gerard Bah, który udzieli porad z zakresu poszanowania praw człowieka.

Ponadto, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, w punkcie konsultacyjnym Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (ul. Mickiewicza 9, nr tel. 041 3493344) porad udzielać będą policjanci komendy miejskiej Policji w Kielcach.

Wszystkich mieszkańców naszego województwa zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Powrót na górę strony