Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 23.02.2009

Trwa "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" (22-28.02) Tegoroczną akcję rozpoczęła konferencja pod hasłem: "Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu pomocy dla pokrzywdzonych przestępstwem". Policja w całym kraju uruchomiła punkty konsultacyjne dla ofiar przemocy. Przeprowadza również kampanie informacyjne, gdzie można uzyskać pomoc.

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z organizacjami pozarządowymi organizuje cykliczne przedsięwzięcie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Tradycyjnie w działania włączyła się polska Policja. Działania funkcjonariuszy polegają przede wszystkim na:

  • uruchomieniu punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw. W punktach dyżurują policjanci wspólnie z zaproszonym specjalistami, tj. pracownikami socjalnymi, prawnikami, psychologami z instytucji pozapolicyjnych, w tym m.in. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacji lokalnych,
  • przeprowadzaniu kampanii adresowanych do ofiar przestępstw i osób oczekujących pomocy, ukierunkowanych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych;
  • upowszechnianiu problematyki poprzez środki masowego przekazu - na policyjnych stronach internetowych oraz za pośrednictwem lokalnych mediów,
  • przekazywaniu materiałów edukacyjnych, w tym plakatów, ulotek promujących działania na rzecz osób dotkniętych przemocą, wyeksponowanie ich w recepcjach jednostek i punktach konsultacyjnych.

Więcej informacji o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Powrót na górę strony