Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-słowackie warsztaty szkoleniowe

Data publikacji 25.02.2009

W ramach projektu "Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości" w komendzie wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbywają się warsztaty szkoleniowe. W zajęciach bierze udział 30 polskich oraz 10 słowackich funkcjonariuszy. Celem spotkania jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy policjami obu krajów.

Ponad 112 tys. euro to wartość projektu, którego celem jest zapobieganie przestępczości transgranicznej na obszarach województwa podkarpackiego i województwa preszowskiego na Słowacji. Projekt przewiduje doskonalenie współdziałania Policji obu państw. Realizowane są m.in. wspólne ćwiczenia negocjatorów, policjantów ruchu drogowego, prewencji i służb kryminalnych. Polscy policjanci uczą się języka południowych sąsiadów.

Projekt nosi nazwę "Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości", będzie realizowany do końca 2009 r. Jest to przedsięwzięcie komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 70% środków na ten cel przekazała Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. Pozostała część pochodzi z budżetu Policji.

Główne założenia projektu:

  • wypracowanie wspólnych procedur działania pomiędzy jednostkami Policji z obu stron granicy,
  • utworzenie platformy porównawczej dla systemów prawnych i statystyk kryminalnych,
  • przeprowadzenie badań i akcji informacyjnej,
  • wzrost kompetencji kadr polskiej i słowackiej policji.


Dziś polscy i słowaccy policjanci uczestniczący w szkoleniu doskonalą się w ramach współpracy transgranicznej, wymieniają doświadczenia oraz porównują metody działań w sytuacjach różnych zagrożeń. Na warsztatach, które tym razem odbywają się w komendzie wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, policjanci poznają zasady pracy i dotychczasowe rezultaty funkcjonowania Punktu Kontaktowego w Barwinku. Funkcjonariusze zapoznają się także z zagadnieniami obserwacji transgranicznej i pościgu transgranicznego. Omawiana jest bieżąca i przyszła współpraca.
 

Powrót na górę strony