Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska krajem coraz bezpieczniejszym w odczuciu Polaków

Data publikacji 27.02.2009

Ponad 77 % Polaków twierdzi, że nie boi się spacerować po zmroku i czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Blisko 70 % badanych uważa włamanie do swojego domu czy mieszkania za mało prawdopodobne, zaś 57 % ankietowanych ocenia, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. To wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród 17 tysięcy Polaków w wieku powyżej 15 roku życia.

W styczniu 2009 roku przeprowadzono trzecią już edycję Polskiego Badania Przestępczości. Opinię społeczną badało konsorcjum trzech ośrodków badawczych (CBOS, DGA PBS oraz TNS OBOP). Badaniu poddano 17 tysięcy losowo wybranych Polaków w wieku powyżej 15 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrosły zarówno oceny pracy Policji, jak również poczucie bezpieczeństwa Polaków.

Skuteczność w walce z przestępczością

57 % respondentów oceniło, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością. Znacznie mniej niż w latach ubiegłych oddano głosów negatywnych. Jeszcze w styczniu 2007 roku pracę Policji jako nieskuteczną oceniało 25,4 % respondentów, w 2008 roku - 25,1 %. W tym roku liczba ta spadła do 22,5 %. (Wykres nr 1)

Ocena pracy Policji

Dobrze pracę policjantów oceniło 63,5 % ankietowanych. Również w tym przypadku o blisko 2 % zmalała ilość ocen negatywnych (w porównaniu ze styczniem 2007 roku). (Wykres nr 2). Wzrosła częstotliwość widywania patroli przez badanych. Najwięcej, bo ponad jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że widuje policyjne patrole w pobliżu swego miejsca zamieszkania kilka razy w tygodniu. Codziennie policjantów w pobliżu miejsca zamieszkania zauważa 15,4 % badanych, a co najmniej 1 raz w tygodniu – 22,3 %. Zmniejszyła się jednocześnie liczba głosów zgodnie z którymi respondenci w ogóle nie widywali patroli w pobliżu swojego domu (z 8,1 % do 7 % w porównaniu z rokiem ubiegłym). (Wykres nr 3)

Poczucie bezpieczeństwa Polaków

Najwyższe od 1994 roku jest też poczucie bezpieczeństwa Polaków. Już w styczniu ubiegłego roku utrzymywało się ono na bardzo wysokim poziomie - pozytywnej odpowiedzi udzieliło ponad 3/4 respondentów. W tym roku odsetek Polaków, którzy deklarują, że czują się bezpiecznie wzrósł o niemal 2 punkty procentowe i wynosi 77,2 %. Jednocześnie o 1,8 % zmalała liczba osób, które nie czują się bezpiecznie po zmroku w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. (Wykres nr 4).

Obawy

Blisko 70% badanych nie obawia się włamania do domu lub mieszkania uznając je za mało prawdopodobne. (Wykres nr 6) Najwięcej respondentów (35,9 %) uważa, że największym zagrożeniem są brawurowo jeżdżący kierowcy, a dopiero w dalszej kolejności wandale niszczący mienie (21 %) oraz agresywne osoby pod wpływem alkoholu czy narkotyków (20 %). (Wykres nr 7)

Powrót na górę strony