Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Policjant zasłużony dla bankowości

Zenon Pauk - ekspert w Biurze Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji odebrał z rąk prezesa Narodowego Banku Polskiego odznakę honorową "Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej" Uroczystość miała miejsce w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Podinsp. Zenon Pauk nadzoruje i koordynuje sprawy dotyczące przestępczości na szkodę systemu bankowego w tym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Opracował i opublikował szereg materiałów dydaktyczno-szkoleniowych na temat przestępstw na szkodę banków i metod przeciwdziałania przed zagrożeniami przestępczymi w instytucjach bankowych.

Ponadto brał czynny udział w pracach legislacyjnych związanych z tworzeniem aktów normatywnych mających zapewnić przeciwdziałanie wykorzystywania działalności bankowej do celów przestępczych oraz tworzenia warunków prawnych do bezpiecznego funkcjonowania banków.

Policja w ramach wykonywanych obowiązków prowadzi stałą współpracę z sektorem bankowym. Główne kierunki współpracy to ujawnianie i zwalczanie przestępstw przy użyciu kart płatniczych, wyłudzenia kredytów a także zapobieganie i wykrywanie sprawców napadów na banki. Policjanci biorą udział w charakterze wykładowców w szkoleniach pracowników bankowych, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia banków przed napadami.

Powrót na górę strony