Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urzędnicy podejrzani o korupcję

Data publikacji 09.04.2009

Policjanci z Opola ujawnili przestępczy proceder, jakim trudniło się 2 urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Są oni podejrzewani o to, że w zamian za łapówki przedłużali osobom bezrobotnym ich status, dzięki czemu mogły one jednocześnie pobierać zasiłki i pracować za granicą. Funkcjonariusze ustalili również, że najprawdopodobniej Tadeusz D. w zamian za korzyści majątkowe "załatwiał" bezrobotnym dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że Danuta B. Tadeusz D., zatrudnieni w referacie rejestracji i świadczeń PUP w Namysłowie, zajmując się rejestracją oraz kontrolą stawiennictwa osób posiadających status osoby bezrobotnej, w zamian za zachowanie tego statusu, żądali od zainteresowanych korzyści majątkowych.

56-letnia urzędniczka i 64-letni urzędnik podejrzewani są o to, że za łapówki ukrywali Karty Bezrobotnego, dokonywali zmian w systemie komputerowym, umożliwiali osobie bezrobotnej złożenie podpisu na karcie po powrocie z zagranicy i dokonywali zmian w decyzjach administracyjnych. Policjanci podejrzewają, że Tadeusz D. niejednokrotnie podpisywał Kartę Bezrobotnego, potwierdzając w ten sposób jego stawiennictwo w urzędzie. Według ustaleń urzędnicy za "załatwienie sprawy" żądali od osoby bezrobotnej niepobierającej zasiłku 50 zł, a od osoby pobierającej zasiłek 100 zł.

Ponadto policjanci podejrzewają, że Tadeusz D., w zamian za korzyści majątkowe pomagał osobom bezrobotnym uzyskać z PUP dotacje, w wysokości 13000 zł., na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Policjanci ustalili, że proceder ten mógł trwać od kilku lat, a w tym czasie nawet kilkadziesiąt osób mogło bezprawnie pobierać świadczenia dla bezrobotnych.

Policjanci informują, że nie podlega karze osoba, która wręczyła tzw. łapówkę lub złożyła jej obietnicę osobie pełniącej funkcję publiczną wówczas , gdy:

- korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcje publiczną,
- sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw, ujawniając wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nich się dowiedział.

Osoby, które zechcą przekazać policjantom informacje o tym procederze, proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Korupcją KWP w Opolu, pod numerami telefonów 774222279, 774222683, 774222685 lub drogą elektroniczną na adres: korupcja@opolska.policja.gov.pl

(źródło: KWP w Opolu)
 

Powrót na górę strony