Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Policyjna emerytura tylko dla uczciwych

Policjant skazany prawomocnym wyrokiem sądu za współpracę ze zorganizowaną grupą przestępczą lub przestępstwo korupcyjne straci uprawnienia emerytalne. Takie zapisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wejdą w życie prawdopodobnie już wiosną przyszłego roku. Odpowiednie propozycje zmiany zapisów ustawy zostały już z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowane w Komendzie Głównej Policji.

Zaproponowane rozwiązania funkcjonują w policjach na całym świecie i są czytelnym sygnałem dla wszystkich funkcjonariuszy, że przestępstwo się kompletnie nie opłaca. Nowelizacja dotyczyć będzie tych sytuacji, w których popełnione przez funkcjonariusza przestępstwo będzie: umyślne, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Dodatkowym warunkiem będzie orzeczenie przez sąd wobec skazanego pozbawienia praw publicznych.

Surowiej traktowani będą skazani za współpracę z grupami przestępczymi. Nowe przepisy będą ich dotyczyły nawet jeśli popełnione przez nich przestępstwo nie wiązało się bezpośrednio z wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi.

Policjanci, którzy na skutek popełnionego przestępstwa stracą uprawnienia emerytalne
zostaną objęci powszechnym systemem emerytalnym. Tym samym otrzymają emeryturę po 65. roku życia, a nie po 15 latach służby.

Powrót na górę strony