Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Nowo przyjęci do służby w Policji złożyli ślubowanie

Włożyli wiele wysiłku by z sukcesem przejść wszystkie etapy doboru do Policji. Jako pierwsi poddani zostali nowym, zdaniem wielu kandydatów trudniejszym, wymogom sprawdzania predyspozycji. Dziś w Gorzowie, Lublinie i Szczecinie w towarzystwie rodzin prawie 200 nowych policjantów wypowiedziało słowa przysięgi. Przed nimi 6 miesięczny kurs podstawowy.

W Lublinie w policyjne szeregi wstąpiło 68 nowych funkcjonariuszy (w tym 49 mężczyzn i 34 kobiety) przyjętych do służby według nowej procedury rekrutacyjnej. W garnizonie lubelskim największą liczbę punktów zdobyła pani Katarzyna Stec (KMP w Lublinie), który uzyskała łącznie 189 pkt. Tym samym znalazła się na czele ogólnopolskiej listy rankingowej plasując się na 2 miejscu. Na równie dobrym miejscu , 2 w województwie, a 4 w kraju znalazła się pani Agnieszka Urban ( KMP Chełm), która uzyskał łącznie 185 pkt. Spośród 83 osób 63 ma wyższe wykształcenie, a 20 średnie. Najczęściej powtarzającymi się kierunkami studiów są prawo, pedagogika, administracja, historia i politologia.

W Szczecinie (zdjęcie powyżej) przyjętych według nowych zasad ślubowanie złożyło 36 funkcjonariuszy, 19 policjantek i 17 policjantów. Zanim wyjdą na ulice odbędą najpierw szkolenie policyjne w Szkole Policji w Słupsku gdzie trafią zaraz po Nowym Roku. Po ślubowaniu nie brakowało gratulacji i uścisków najbliższych oraz pierwszych wywiadów z dziennikarzami.

W Gorzowie (zdjęcie obok) ślubowanie złożyło 38 policjantów przyjętych według nowych zasad. Po ukończeniu sześciomiesięcznego przeszkolenia w Szkole Policji w Słupsku zasilą służby prewencji. Nowi funkcjonariusze to nie jedyna "nowa siła", która wspomoże lubuskich policjantów. Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Rudnik przekazał Komendom Miejskim i Powiatowym Policji kolejne nowoczesne radiowozy. Do służby w Ruchu Drogowym trafiło sześć fordów Transitów Connect. Są to auta specjalnie przygotowane do obsługi zdarzeń drogowych, wyposażone w potrzebny do tego sprzęt, m.in. możliwe jest podłączenie w nich laptopów z dostępem do policyjnych baz danych. Pozostałe samochody to skody Octvia. Będą wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego, prewencji i służb kryminalnych.

W Rzeszowie nowi adepci policyjnej sztuki ślubowali 28 grudnia. Przysięgę złożyło 20 policjantek i 36 policjantów. Wśród gości byli oczywiście rodzice, małżonkowie, a także przyjaciele nowych policjantów. Były kwiaty, gratulacje i serdeczne życzenia. Do młodych policjantów słowa duchowego credo skierował duszpasterz policji ks. Bogusław Przeklasa. W przyszłym tygodniu policjanci wyjadą do szkół policji w Szczytnie i Katowicach, gdzie przejdą kilkumiesięczne przeszkolenie podstawowe.

Kolejne ślubowania odbędą się w najbliższych dniach i tak m.in. 30 grudnia ślubowanie złożą policjanci w województwa pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Na początku stycznia przysięgać będą policjanci z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego i Komendy Stołecznej Policji.

Według nowych zasad przyjętych do policji zostało 1100 osób (50% kobiet). Tyle osób zdało wszystkie testy: wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny i wywiad zorganizowany. Nabór w tej formie będzie kontynuowany w przyszłym roku. Wprowadzone zostaną jednak korekty. Zmianie w teście wiedzy ulegnie zakres pytań (będą skoncentrowane na zagadnieniach z wiedzy o społeczeństwie). W teście sprawności fizycznej zminimalizowany zostanie wpływ oceny poprawności technicznej wykonywanego ćwiczenia oraz wprowadzone zostaną jednolite wymogi dla kobiet (oczywiście możliwe do osiągnięcia - wcześniej testowane na słuchaczkach kursów podstawowych) i mężczyzn.

Po przyjęciu do Policji i szkoleniu podstawowym, które trwać będzie 6 miesięcy, funkcjonariusze zaczną pracę w służbie prewencyjnej (tylko i wyłącznie), dopiero po 6 kolejnych miesiącach pracy "na ulicy" będą mogli (oczywiście tylko niektórzy) przejść do służby kryminalnej.

Wszystkim nowym policjantom życzymy wytrwałości w wykonywaniu obowiązków i sukcesów w rozpoczętej karierze zawodowej.

Powrót na górę strony