Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP w Kielcach wyróżniona w konkursie "Lodołamacze"

Data publikacji 29.04.2009

Wczoraj zakończyła się IV edycja regionalnego etapu Konkursu dla Pracowników Wrażliwych Społecznie pod nazwą "Lodołamacze". Twórcą przedsięwzięcia jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a Honorowy Patronat nad konkursem objęła małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Maria Kaczyńska. Wśród wyróżnionych znalazła się Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Ideą konkursu jest wyłonienie osób, firm, instytucji, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Prowadząc odpowiednią politykę personalną, poprzez zapewnienie coraz lepszych warunków pracy, stwarzają szansę na pełne uczestnictwo osób z problemami zdrowotnymi w życiu społecznym, a jednocześnie zapewniają realizację jednego z podstawowych celów funkcjonowania firmy - pozostanie konkurencyjną na rynku.

Kapituły w dziewięciu regionach Polski wyróżniły pracodawców potrafiących wykorzystać potencjał niepełnosprawnych pracowników.

Wśród wyróżnionych instytucji znalazła się Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Szef Świętokrzyskiego Garnizonu młodszy inspektor Mirosław Schossler odebrał z rąk Pani Anny Sowy, przewodniczącej Kapituły Pełnomocnika Prezydenta miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych, srebrną statuetkę w kategorii pracodawca – nieprzedsiębiorca.

Policja świętokrzyska uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. Program zatrudnienia niepełnosprawnych w policji jest rezultatem listu intencyjnego podpisanego w październiku 2002 roku przez Komendanta Głównego Policji i prezesa PFRON.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zatrudnia na stanowiskach cywilnych 52 pracowników niepełnosprawnych, w tym 23 w stopniu lekkim, 27 z umiarkowanym i 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przystosowanie otoczenia i miejsc pracy do potrzeb pracowników z pewnymi ograniczeniami jest podstawowym celem działań komendy jako pracodawcy. Dlatego wyznaczono odpowiednie miejsca parkingowe, podjazdy, przystosowano sanitariaty, tak aby osoby niepełnosprawne bez przeszkód mogły zaaklimatyzować się w środowisku i nie odczuwały dyskomfortu. Również ich czas pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb (osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują 7 godzin w ciągu dnia).

Ze swej strony niepełnosprawni pracownicy, dysponujący wiedzą, fachowością i zaangażowaniem, wnoszą do codziennej służby w Policji ogromny wkład.

(źródło: KWP w Kielcach)

Powrót na górę strony