Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak nie zostać ofiarą handlu ludźmi

Data publikacji 11.05.2009

Choć do wakacji pozostaje jeszcze trochę czasu, już teraz warto rozmawiać o zagrożeniach związanych z wakacyjnymi wyjazdami w poszukiwaniu pracy za granicą. Policjanci zachęcają do takich rozmów, podkreślając znaczenie zapobiegania zjawiskom handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji. Decydując się na pracę za granicą trzeba wiedzieć, że niezależnie od sytuacji, nikt nie ma prawa nas więzić, przetrzymywać lub zmuszać do czegokolwiek. Warto wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Policjanci z wydziału prewencji komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie opracowali program prewencyjny dotyczący przeciwdziałania zjawiskom handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji. W niektórych szkołach, podczas spotkań z młodzieżą, policyjni specjaliści do spraw prewencji i profilaktyki, już opowiadali o zagrożeniach związanych z wakacyjnymi wyjazdami. W dalszym ciągu zapraszają do współpracy wychowawców i nauczycieli szkół średnich, którzy chcą przybliżyć młodym ludziom temat handlu ludźmi, a także zachęcają rodziców do prowadzenia takich rozmów.

Młodzi ludzie często organizując takie wyjazdy, działają pod wpływem chwili, opierając się na nowo nawiązanych znajomościach. Bywa, że propozycję wyjazdu za granicę do pracy wakacyjnej otrzymują od osób poznanych na dyskotece, przez Internet lub za pośrednictwem innych – dopiero co poznanych osób. Praca w charakterze opiekunki do dzieci, barmanki czy hostessy lub w rolnictwie nie wymaga kwalifikacji czy szczególnych umiejętności. Perspektywa zarobienia własnych pieniędzy i przeżycia wakacyjnej przygody kusi. Niekiedy zdarza się, że wakacyjna przygoda przeradza się w koszmar. Organizowany naprędce wyjazd – bez pieniędzy na powrót, często bez znajomości języka i bez wiedzy o tym, gdzie i jak szukać pomocy, stawia taką osobę w sytuacji ofiary – uzależnionej finansowo i psychicznie od organizatorów wyjazdu. Zabierany paszport i dokumenty, niewolnicze długi za „utrzymanie” oraz konieczność ich odpracowywania, wykorzystywanie, przymus, złe warunki bytowe, ograniczanie wolności, gwałt i wykorzystywanie seksualne - to częste problemy, jakim musi stawić czoła osoba, która znalazła się w takiej sytuacji.

Policjanci zajmujący się tematyką handlu ludźmi, niewolniczej pracy i przymuszanej prostytucji zauważają, że wielu takich sytuacji można uniknąć zachowując rozsądek i rozwagę przy organizowaniu takiego wyjazdu. Wciąż powszechne jest przekonanie, że niewolnictwo i handel ludźmi dotyczą krajów bardzo ubogich. Sądzimy także, że nam osobiście nie może się to przytrafić. Tymczasem takie sytuacje zdarzają się.

Handel ludźmi (przestępstwo z art. 253 kk zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata ) rozumiany jest jako : wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci : gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do celów takich, jak prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

Kilka praktycznych porad:

- szukając pracy trzeba zwracać uwagę na oferty pracy, agencji matrymonialnych czy biur podróży, w których za niewiele proponuje się wyjątkowo atrakcyjne korzyści. Trzeba także uważać w kontaktach bezpośrednich z osobami oferującymi takie wyjazdy – osoby takie przeważnie starają się wzbudzić zaufanie i dają się poznać jako bardzo pomocne i życzliwe.

- trzeba upewnić się czy pracodawca lub organizator wyjazdu istnieje w rzeczywistości czy tylko pojawia się w opowieściach pośrednika (powinno się zdobyć adres jego siedziby, numer telefonu i skontaktować się z nim); dobrze jest sprawdzić ofertę i pośrednika w rejestrach (np. w KRAZ – Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia) oraz zapytać, na co można liczyć w przypadku, gdy rzeczywistość odbiega od oferty (najlepiej poprosić o spisanie takiego zobowiązania).

- dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty przed podpisaniem (w razie wątpliwości trzeba pytać – nie wolno ulegać pośpiechowi i wrażeniu, że jest to okazja która się nie powtórzy).

- w przypadku dokonywania opłat trzeba żądać pokwitowania.

- warto zadbać o wszelkie formalności i dokumenty, aby nie uzależnić się od innych (mieć ważny paszport, pozwolenia, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, których oczekuje pracodawca, ubezpieczenie – od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie kosztów leczenia); dobrze jest mieć przy sobie także adres i numer telefonu polskiego konsulatu, numer telefonu Poland Direct, z kraju do którego zamierzamy wyjechać oraz telefon komórkowy z aktywnym roamingiem, a ponadto także Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i pieniądze na powrót w razie gdyby oferta pracy okazała się fałszywa.

- zaufanym osobom warto zostawić przed wyjazdem kserokopie wszystkich zabieranych dokumentów oraz adres, pod którym zamierzamy przebywać; dobrze jest też ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych oraz "hasło ratunkowe" – którym będzie można posłużyć się w razie sytuacji, gdyby nie można było wprost powiedzieć o ewentualnych kłopotach.

Po wyjeździe trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od sytuacji nikt nie ma prawa do tego, aby kogoś więzić przetrzymywać lub zmuszać do czegokolwiek. Nawet osób, które świadomie podejmowały decyzję o tym, że będą pracować w tzw. przemyśle erotycznym.


Przydatne linki:

http://www.lastrada.org.pl
http://msz.gov.pl
http://mswia.gov.pl
http://nfz.gov.pl

 

(źródło: KWP w Krakowie)
 

Powrót na górę strony