Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej

Data publikacji 12.05.2009

Przedstawiciele kierownictwa KGP, MSWiA, studenci i profesorzy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dzielnicowi z różnych jednostek w Polsce spotkali się dziś na konferencji naukowej "Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej". Spotkanie było okazją do podsumowania wyników trzyletniego projektu badawczego realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW we współpracy z KGP i MSWiA. Badania dotyczyły funkcjonowania pionu dzielnicowych w Polsce.

W konferencji wzięli udział m.in. komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz I zastępca komendanta głównego nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk. Komendant Matejuk na wstępie podziękował kierownikowi projektu, prof. Zbigniewowi Lasocikowi z UW, za zorganizowanie konferencji, a przede wszystkim za podjęcie tak trudnego tematu. Komendant zauważył też, że dla wszystkich policjantów bardzo ważne jest to, jak postrzega i ocenia nas społeczeństwo. "Informacje o oczekiwaniach społeczeństwa zbieramy między innymi podczas badań opinii społecznych. To są jednak zawsze badania anonimowe. Nam zależy również na tym, by pozyskiwać te opinie i oczekiwania od konkretnych osób. I na tym właśnie powinna skupiać się uwaga dzielnicowych". Gen. insp. Andrzej Matejuk przyznał, że jest to duże wyzwanie zarówno dla kierownictwa Policji, jak i dla samych dzielnicowych. "Musimy się zastanowić, co należy zmienić, co należy poprawić, by dobrze wyszkolony, dobrze przygotowany do swej pracy dzielnicowy mógł realizować zadania, które się przed nim stawia. Podsumowanie projektu badawczego utwierdza nas w przekonaniu, że głównym zadaniem dzielnicowego powinno być zbieranie informacji o oczekiwaniach społecznych, ich realizacja, a także angażowanie w ten proces realizacji innych podmiotów. Musimy się zastanowić również nad tym, w jaki sposób możemy odciążyć dzielnicowych" – podkreślił komendant.

Konferencja podzielona była na trzy sesje. Podczas pierwszej, którą zatytułowano "Dzielnicowy – trochę instytucja, trochę funkcja", prelegenci zaprezentowali, jakie rozwiązania co do funkcji dzielnicowego przyjęto w innych państwach europejskich, a jakie w Polsce. Uczestnicy konferencji wykazali się dużą aktywnością podczas drugiej sesji "Dzielnicowi sami o sobie". Omówiono wówczas wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród dzielnicowych z różnych jednostek w Polsce oraz badań dotyczących warunków pracy warszawskich dzielnicowych. Odbyła się również dyskusja z udziałem samych dzielnicowych, którzy mieli okazję podzielić się tym, co najbardziej im w tej pracy doskwiera, na co się uskarżają, co chcieliby zmienić, ale też co jest źródłem ich zadowolenia.

Nie mniej emocji wzbudziły wyniki badań zaprezentowane podczas trzeciej sesji "Inni o dzielnicowych". Prelegenci przedstawili opinie studentów, którzy w ramach badań towarzyszyli dzielnicowym w ich codziennej pracy. Pojawiało się wiele głosów krytycznych. Dotyczyły one między innymi tego, że dzielnicowi są nadmiernie obciążani "pracą papierkową". "Trzeba podkreślić, że te badania były przeprowadzane w 2007 roku. Już dziś możemy powiedzieć, że bardzo wiele się w tej materii zmieniło" – powiedział na zakończenie zastępca dyrektora biura prewencji KGP podinsp. Marek Walczak.

Powrót na górę strony