Robocza wizyta w Kijowie - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Robocza wizyta w Kijowie

Data publikacji 28.05.2009

W dniach 26-28 maja 2009 r. w Kijowie odbywa się wizyta robocza Adama Rapackiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Polską Policję reprezentuje gen.insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji oraz insp. Krzysztof Lis, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP. Tematyka wizyty poświęcona jest w głównej mierze organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

W dniu 27 maja br. odbyło się uroczyste podpisanie polsko-ukraińskiej koncepcji współpracy. Dokument określa zasady współdziałania polskich i ukraińskich służb oraz instytucji administracji rządowej, zaangażowanych w proces zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W trakcie wizyty odbyło się również inauguracyjne posiedzenie Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012, powołanej na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Program wizyty obejmuje także spotkania bilateralne poświęcone policyjnej współpracy w walce z przestępczością zorganizowaną. Strona polska podkreśliła konieczność opracowania zaktualizowanej polsko - ukraińskiej umowy o walce z poważną przestępczością i przestępczością zorganizowaną.

Fot. Andrey Novitskiy MSW Ukrainy

 

Powrót na górę strony
Polska Policja