Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

LIFESAVER – polscy policjanci na drogach hrabstwa Sussex (Wielka Brytania)

Data publikacji 29.05.2009

W dniach 25 - 28 maja 2009 roku polscy policjanci z KWP w Krakowie i Białymstoku, w ramach programu LIFESAVER realizowanego przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL, uczestniczyli wyjeździe studyjnym do Sussex w Wielkiej Brytanii.

Logo BRDPolscy policjanci, wspólnie z angielskimi kolegami, pełnili służbę na drogach zapoznając się z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii procedurami prawnymi w zakresie kontroli drogowych, działań podejmowanych na miejscach wypadków drogowych oraz podczas prowadzonych działań pościgowych.

W trakcie prowadzonych warsztatów szkoleniowych polscy policjanci poznali problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie atrakcyjnego turystycznie hrabstwa Sussex i najskuteczniejsze sposobami ograniczania ilości wypadków. W związku z faktem, że wielu naszych rodaków mieszka i pracuje w tym rejonie angielscy koledzy chętnie zapoznawali się z metodami poprawy bezpieczeństwa stosowanymi przez polską Policję.

Podczas wizyty położono nacisk na wzajemną wymianę praktycznych doświadczeń w zakresie policyjnych działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom mającym decydujący wpływ na wypadkowość na drogach, głównie nadmiernej prędkości, nietrzeźwości kierujących oraz prawidłowości wykonywania transportu drogowego. Zwracano również uwagę na stosowanie się, przez podróżujących w pojazdach, do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa, gdyż jest to istotny element wpływający na ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych.

Wymieniono doświadczenia w zakresie prowadzenia analiz bezpieczeństwa służących opracowywaniu wytycznych pozwalających na właściwe rozmieszczenie patroli policyjnych w najbardziej zagrożonych wypadkowością rejonach oraz zapoznano się z działaniami prewencyjno–edukacyjnymi poprawiających świadomość uczestników ruchu drogowego.

Odbyta wizyta studyjna pozwoliła na wymianę informacji związanych z taktyką działania polskiej i brytyjskiej policji w obszarach mających najistotniejszy wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a co najważniejsze wpłynęła na obopólne wzbogacenie praktycznych doświadczeń w tym zakresie.

Powrót na górę strony
Polska Policja