Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Klasa policyjna roku 2009"

Data publikacji 06.06.2009

Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku zdobyła tytuł „Klasy policyjnej roku 2009”. W sali widowiskowej Pilskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość zakończenia Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Policyjnym. Turniej jest autorskim pomysłem Szkoły Policji w Pile, który ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas policyjnych.

W trakcie Turnieju rozegrano trzy konkurencje:
• sprawdzian wiedzy,
• spektakl edukacyjno profilaktyczny,
• test sprawności fizycznej.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, która zdobyła tytuł „Klasy policyjnej roku 2009” , otrzymała Puchar Komendanta Głównego Policji, zdobywcy II miejsca, reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, została uhonorowana Pucharem Starosty Pilskiego, zaś III drużyna, reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, otrzymała Puchar Prezydenta Miasta Piły.

Trzej najlepsi zawodnicy w teście sprawności fizycznej i sprawdzianie wiedzy otrzymali złote, srebrne i brązowe medale ufundowane przez NSZZ POLICJANTÓW Szkoły Policji w Pile.

Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku otrzymała statuetkę Grand Prix Ogólnopolskiego Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr”, za autorskie przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne pt. „Dworzec”. Statuetkę wręczył twórca programu insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dyrektorzy Szkół uczestniczących w Turnieju uhonorowani zostali zestawami promocyjnymi ufundowanymi przez Starostę Pilskiego oraz Prezydenta Miasta Piły.

W ceremonii zakończenia Turnieju udział wzięli: Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji insp. Grzegorz Jach.

Uroczystość zakończenia uświetniły występy zespołu muzyczno-wokalnego „Awans”, składającego się z uzdolnionych muzycznie słuchaczy i wykładowców Szkoły Policji w Pile oraz uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.

(źródło: Szkoła Policji w Pile)
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony