Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze

Data publikacji 23.07.2009

Od roku trwa społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W tym czasie o ponad połowę udało się zwiększyć ilość zastrzeganych dokumentów tożsamości, które zostały zgubione lub skradzione. Zastrzeganych jest obecnie około 15.000 szt. miesięcznie – to tak, jakby np. wszyscy mieszkańcy średniej wielkości miasta nagle zgubili swoje dokumenty!

W Centralnej Bazie Danych Systemu znajduje się ponad 1 900 000 różnych dokumentów, w tym ponad 800 000 to dokumenty tożsamości (głównie dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty).

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni przed całym wachlarzem przestępstw. Na podstawie danych udostępnionych przez Biuro Informacji Kredytowej wiemy, że w samym sektorze bankowym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy powstrzymano prawie 10 000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 321 milionów złotych.

Co za te pieniądze można by zrobić? Można kupić 200 tys. zestawów komputerowych dla szkół, sfinansować roczną działalność wszystkich muzeów w Polsce, czy wybudować 2 mosty świętokrzyskie.

Dotychczasowy przebieg Kampanii i jej efekty

Jednym ze znaczących elementów Kampanii jest współpraca z Policją. Dzięki aktywnemu wsparciu Komendy Głównej i Komend Powiatowych, informacja o Systemie DZ trafia do wszystkich jednostek terenowych na terenie całego kraju, a stamtąd do każdej osoby, która zgłasza problem kradzieży dokumentów:

„Powinniśmy głośno mówić o konieczności zgłaszania faktu kradzieży dokumentów. Najlepiej, aby zgłaszać to zarówno w banku, jak i na policji. To z pewnością pozwoli na wyeliminowanie wielu prób wyłudzeń i oszustw, uchroni też nas przez wymiernymi stratami”

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji

Kampanii patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ideę akcji licznie popierają urzędy miast i gmin w całej Polsce. Informacja o Systemie trafia wprost do Wydziałów Ewidencji Ludności wszystkich gmin. Oprócz rozpowszechnienia materiałów informacyjnych w budynkach magistratów, na miejskich portalach internetowych pojawiły się szczegółowe informacje, jak reagować w przypadku utraty dokumentów oraz linki do specjalnego portalu www.dokumentyzastrzezone.pl

Kampanię wspierają także Uczelnie w całym kraju. Na terenie kampusów pojawiły się materiały informacyjne na temat Kampanii. Akcje wspomagają media, a także portale internetowe www.nasza-klasa.pl i www.onet.pl oraz Biuro Informacji Kredytowej, InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej oraz sieć Centrów Informacji Gospodarczej.

Dla oceny efektów Kampanii badana jest m.in. liczba wpisów w Centralnej Bazie Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Badania prowadzone są w trybie porównawczym rok do roku, gdzie sprawdzana jest liczba zastrzeganych dokumentów w poszczególnych tygodniach, miesiącach i kwartałach w latach 2007 - 2009. W I etapie Kampanii (czerwiec - grudzień 2008 roku) zanotowano wzrost zastrzeżeń na poziomie 45%. W II etapie prawie 65%, przy czym rekordowym okazał się być czerwiec 2009 r. - wzrost zastrzeżeń o ponad 80%.

Wyraźny wzrost ilości zastrzeżeń można juz uznać za trwałą tendencję. Coraz większy odsetek osób ma świadomość potrzeby takiej czynności. Takie rezultaty to znakomita prognoza na kolejny, trzeci etap akcji.

III etap Kampanii

Projekt realizowany będzie w okresie lipiec - grudzień 2009. W działania poszerzające wiedzę o konieczności zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości angażują się kolejne Banki oraz powszechnie znane i szanowane instytucje oraz przedsiębiorstwa.

Od lipca 2009 roku Kampanię wspiera Federacja Konsumentów – najdłużej działająca w Europie Centralno-Wschodniej organizacja konsumencka:
„Patronujemy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE rozumiejąc jej znaczenie dla ochrony ekonomicznych interesów konsumentów"

Małgorzata Niepokulczycka
Prezes Federacji Konsumentów

Do Kampanii włączają się także operatorzy telefonii komórkowej. Jako pierwszy akcję informacyjną rozpocznie Plus GSM.

W Systemie DZ uczestniczą prawie wszystkie banki w Polsce. Samą akcję informacyjną aktywnie wspierają następujące banki:
- AIG Bank
- Bank BPH
- Bank Pocztowy
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Bank BGŻ
- Citi Handlowy
- Euro Bank
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Mazowiecki Bank Regionalny
- PKO Bank Polski
- Polbank EFG
- Sygma Banque
- Toyota Bank Polska

Działania prowadzone w ramach Kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z pewnością przekładają się na zwiększenie ogólnej świadomości o istnieniu Systemu DZ wśród Polaków. Funkcjonowanie Systemu DZ bezdyskusyjnie wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich obywateli, jednocześnie chroniąc gospodarkę przed nadużyciami liczonymi w setkach milionów złotych.

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem!

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

Na potrzeby Kampanii powstała specjalna strona internetowa: www.dokumentyzastrzezone.pl

Kampania Systemu DZ w liczbach

82% o tyle wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów w Systemie DZ w czerwcu 2009 r. w porównaniu do czerwca 2008

55% o tyle wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości w ciągu ostatnich 12 miesięcy trwania Kampanii Informacyjnej Systemu DZ

321 mln zł to łączna kwota kredytów, które próbowano wyłudzić w bakach w ciągu ostatnich 12 miesięcy

15 111 tyle jest zmian w liczbie dokumentów tożsamości w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (średnia miesięczna z 2009 roku)

808 886 to liczba najważniejszych dokumentów zastrzeżonych w Systemie DZ, w tym: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, książeczka marynarska, karta pobytu oraz dowody rejestracyjne i karty płatnicze

Powrót na górę strony
Polska Policja