Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3 x PaT: Zielonka, Nidzica, Warszawa

Data publikacji 01.12.2006

Program KGP "Profilaktyka a Teatr" przeprowadzony został w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce k/Warszawy. Tym samym Zielonka stała się pierwsza miejscowością w kraju, która zaprosiła PaT już po raz trzeci.

Ten przykład dowodzi faktycznej misji edukacyjnej i wychowawczej oraz stałej aktywności w obszarze profilaktyki narkotykowej kierowanej do uczniów (PaT/M) oraz ich rodziców (PaT/R), którego liderem w Zielonce jest dyrektor szkoły Małgorzata ZYCH, wspierana przez szkolnego pedagoga Piotra ZAŃKO.

Inne znaczenie miała promocja programu PaT (23.XI.06) na Zamku w Nidzicy – Nidzicki Ośrodek Kultury. Doskonałą okazją do ogłoszenia nowej lokalizacji „Przystanku PaT” był XII Przegląd Małych Form Teatralnych "Styl życia a zdrowie". W jury festiwalu zasiadała m.in. Katarzyna Krakowiak, która wraz z Komendantem Powiatowym Policji nadkom. Witoldem Barcikowskim wręczyła nagrodę specjalną programu PaT. Gospodarz festiwalu Halina Pyszko – dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury, potwierdziła rezerwację terminu Drugiego „Przystanku PaT” zaplanowanego w Nidzicy w dniach 31 lipca – 5 sierpnia 2007 roku.

W sobotę (25.XI.06) studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Program STACJA" byli gośćmi teatru Scena 07, w którym obejrzeli spektakl „Blackout”. Celem spotkania, obok prezentacji programu PaT, była dyskusja dotycząca poszukiwania metod przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród młodzieży szkolnej.

W spotkaniu wzięli udział: Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM dr Marek Konopczyński (na zdjęciu), dr Elżbieta Bielecka z Uniwersytetu Warszawskiego (na zdjęciu) oraz autorka spektaklu Grażyna Małkowska.

Zobacz więcej: www.pat.policja.pl
Powrót na górę strony