Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

10 lat polsko-holenderskiej Platformy

Data publikacji 01.12.2006

Podczas jubileuszowego 10-spotkania Platformy Polska – Holandia dokonano podsumowania efektów współpracy komend wojewódzkich Policji i KGP z jednostkami policji holenderskiej. W ostatnim roku zrealizowano wspólnie projekty dotyczące m. in. walki z chuligaństwem stadionowym, walki z procederem handlu ludźmi, kształtowania bezpiecznych przestrzeni czy szerokiego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego. Do działań w ramach Platformy angażowane są również szkoły policyjne obu krajów.

Aktualnie Platforma Polska – Holandia przechodzi transformację w kierunku rozwoju współpracy eksperckiej dotyczącej zwalczania różnych kategorii przestępczości. Działania w ramach Platformy są coraz częściej działaniami wysoce specjalistycznymi, eksperckimi. Odnoszą się do obszarów analizy kryminalnej, przestępstw białych kołnierzyków czy też zarządzania kryzysowego. Wzajemna wymiana doświadczeń realnie wzmacnia policje narodowe. Powoduje, że uzupełniamy się przekazując wieloletnia praktykę w różnych obszarach działania. Dzięki temu, że uczą się od siebie obie strony, współpracy na tej płaszczyźnie rozwija się w sposób imponujący.
 
Udział w spotkaniu, poza przedstawicielami polskich i holenderskich jednostek policji, wzięli polski oficer łącznikowy w Hadze nadinsp. Władysław Padło oraz szefowie Platformy z obu krajów Pan Hans Stoop z policji regionu Rotterdam-Rijnmond i Mirosław Skonieczny Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
 
Początki współpracy w ramach tej płaszczyzny sięgają roku 1992 a szczegółowe ramy prawne w postaci Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych RP a Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów ustanowione zostały w 1996 roku.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez KWP w Lublinie wspólnie z KGP.
Powrót na górę strony