Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja - MEDIA A PRZEMOC

Data publikacji 26.10.2009

„MEDIA A PRZEMOC” to temat dwudniowej konferencji, która odbyła się w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Konferencja poświęcona była zjawisku oraz zagrożeniom jakie niosą ze sobą współczesne media, szczególnie dla młodych ludzi. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele środowisk naukowych, władz samorządowych, administracji, dziennikarze, policjanci oraz goście z Czech i Niemiec.

Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich wraz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie byli głównymi organizatorami konferencji, która odbyła się w dniach 21-22.10.2009r. Spotkanie otworzyli Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna, Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Bogdan Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Mariusz Ambroży.

W pierwszym dniu konferencji zebrani zostali zapoznani m.in. z zagadnieniami związanymi z przemianami społeczno-wychowawczymi w kontekście rozwoju mediów – tę problematykę przedstawił prof. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pani Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie omówiła problematykę świata gier i Internetu jako źródeł przemocy. Pan Piotr Deputowski - specjalista ds. Profilaktyki Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszków przedstawił problematykę samobójstw w sieci. Natomiast pan Sebastian Koczy przedstawił możliwe zagrożenia edukacyjno-społeczne człowieka w kontekście rozwoju robotów.

W bardzo ciekawy sposób szczecińscy policjanci przedstawili założenia własnego programu profilaktycznego „Cyberdżungla”. Natomiast policjanci z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zapoznali uczestników konferencji z wynikami prowadzonych przez siebie badań oraz wynikającymi z nich wnioskami. Temat ich pracy to „Media a przemoc”. Badania były prowadzone w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Opolu i Strzelcach Opolskich. Tego dnia poruszono również zagadnienia dotyczące przemocy w filmie i literaturze.

Drugi dzień konferencji to m.in. wykład Pani Renaty Kałuckiej – psychologa z Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie o wpływie zagrożeń w Internecie na rozwój psychiczny dziecka. Pedagog specjalny tej fundacji, Pani Katarzyna Fenik przedstawiła zachowania ryzykowne dzieci i wobec dzieci w Internecie. Konferencję zakończył wykład znanego dziennikarza Jana Pospieszalskiego, który mówił o roli mediów we współczesnym świecie.

(źródło: KWP w Opolu)

 

Powrót na górę strony