Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sprzęt policyjny ze środków UE

Data publikacji 28.10.2009

18 specjalistycznych furgonów, 64 ambulanse RD, 120 samochodów z videorejestratorami, 368 motocykli otrzymają policjanci w ramach podpisanego projektu o doposażenie Policji przez Unię Europejską. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 70 milionów złotych i w 85 procentach zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzisiaj o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Komendy Głównej Policji „Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju”. Celem tego projektu sfinansowanego w 85 procentach przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest poprawa bezpieczeństwa kierujących i pieszych, między innymi poprzez: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, ograniczanie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, ujawnianie nietrzeźwych kierowców i walka z „piractwem drogowym”. Projekt „Doposażenie jednostek Policji…” to także działalność edukacyjno-profliaktyczna Policji, która będzie prowadzona w szkołach z wykorzystaniem przewoźnych miasteczek ruchu drogowego. „60 procent bezpieczeństwa w ruchu drogowym zależy od infrastruktury, 20 procent to działania policjantów, a kolejne 20 procent to właśnie edukacja. Od wielu lat są prowadzone działania profilaktyczne ukierunkowane na edukację najmłodszych i właśnie takie miasteczka ruchu drogowego pozwolą na dotarcie do świadomości dzieci i młodzieży, a co za tym idzie na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach” podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Dzięki temu projektowi do policjantów z całej Polski trafi specjalistyczny sprzęt, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Będą to:
• 18 specjalistycznych furgonów przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych,
• 64 specjalistycznych furgonów typu „APRD”- Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego,
• 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami,
• 368 ciężkich motocykli w wersji przeznaczonej dla policjantów ruchu drogowego.

Doposażenie Policji ma szczególne znaczenie w obliczu zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - EURO 2012. Projekt ten jest wielopłaszczyznowy i wymaga od policjantów zapewnienia pełnej mobilizacji i właściwej koordynacji ruchu drogowego w skali kraju oraz podjęcia współpracy z policjami innych krajów.

Projekty realizowane przez KGP w 2009 roku:
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dla dwóch projektów, których łączna wartość przekracza 3,5 miliona złotych,
•  „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (ISEC) - dla projektu o łącznej wartości ponad 1,2 miliona złotych (820 tysięcy złotych dofinansowania), planowany jest także kolejny projekt o wartości przekraczającej 2 miliony złotych (ponad 1,4 miliona złotych dofinansowania),
• Norweski Mechanizm Finansowy - podpisanie porozumień finansowych o łącznej wartości prawie 40 milionów złotych (ponad 33 miliony złotych dofinansowania),
• Fundusz Granic Zewnętrznych - podpisane porozumienia o łącznej wartości 14,2 miliona złotych (10,6 miliona złotych dofinansowania) i planowane są kolejne, których wartość przekroczy w sumie 8,5 miliona złotych (ponad 6,3 miliona złotych dofinansowania).

Przewiduje się, że w 2009 roku wartość pozyskanych środków z funduszy pomocowych przekroczy 116 milionów złotych. Łączna wartość tych wszystkich projektów to prawie 140 milionów złotych.
 

Powrót na górę strony